Decizia care vizează angajații din România

Un proiect de lege inițiat de un grup de parlamentari UDMR propune introducerea unui sistem de compensare pentru sumele pe care angajatorii le încasează din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru a plăti indemnizații de concediu medical angajaților lor.

Conform proiectului, se introduce un mecanism pentru compensarea obligațiilor fiscale ale contribuabililor. Aici intră și obligațiile accesorii gestionate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Acestea vor fi cunoscute în continuare sub numele de organ fiscal central sau transmise spre recuperare acesteia, cu datoriile debitorului care constau în sumele de recuperat din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Acesta reprezintă indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă asociate concediilor medicale. Ele sunt în concordanță cu reglementările din Ordonanța de Urgență nr. 158/2005.

Mecanismul de compensare nu este aplicabil contribuabililor pentru care a fost declanșată procedura insolvenței.

bani
SURSA FOTO: Dreamstime

Obligațiile fiscale trebuie să fie clare

Pentru a fi eligibile pentru compensare, obligațiile fiscale trebuie să fie clare, lichide și exigibile. Aici este vorba despre creanțele debitorului.

În situații excepționale, creanțele clare, lichide și exigibile pot fi compensate cu obligațiile fiscale datorate pentru lunile ulterioare. Condiția este ca toate obligațiile fiscale curente ale contribuabilului să fi fost achitate.

Compensarea poate fi realizată și prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță. Acestea facilitează vizualizarea obligațiilor fiscale și/sau a obligațiilor accesorii de plată, precum și a creanțelor de recuperat, schimbul interactiv de informații și raportarea operațiunilor efectuate.

Inițierea acestui proces poate fi făcută fie de către organul fiscal central, fie de către contribuabili.

„Odată instalată spirala datoriilor şi obligaţiilor fiscale şi comerciale, întreprinderile reuşesc cu greu să se reechilibreze în condiţiile unui sector financiar-bancar prea puţin înclinat să îşi asume riscurile inerente finanţării sectorului afacerilor.

Aversiunea la risc este reflectată de dobânzile prohibitive la credite şi la instrumentele de garantare ale societăţilor bancare în asociere cu politica restrictivă de acordare a creditelor pentru companiile nefinanciare, astfel că activitatea curentă a întreprinderilor îngreunată de crizele succesive din ultimii ani este grav afectată”, adaugă parlamentarii UDMR.

Organul fiscal central nu poate respinge cererea contribuabililor de a accesa mecanismul de compensare.

UDMR
SURSA FOTO: UDMR

Organul fiscal central interoghează FNUASS

Organul fiscal central va solicita Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) informații referitoare la sumele de plată destinate fiecărei companii care solicită activarea mecanismului.

Orice neconcordanțe vor fi clarificate între contribuabil și casele de asigurări de sănătate.

„Operarea compensării cu obligaţii fiscale faţă de diferite bugete va respecta ordinea prevăzută la art. 165 din Codul de procedură fiscală, începând cu cele mai vechi, respectând proporţionalitatea în cazul în care sumele nu sunt îndestulătoare pentru stingerea tuturor obligaţiilor certe, lichide şi exigibile.

Ministerul Finanţelor va realiza toate operaţiunile presupuse de modificări ale veniturilor şi cheltuielilor în diversele bugete pe care le administrează”, explică iniţiatorii în expunerea de motive.

Inițiatorii menționează că propunerea legislativă nu va afecta bugetul, deoarece nu implică introducerea de taxe sau impozite noi, sau creșteri ale cheltuielilor bugetare, ci doar o redistribuire a veniturilor și cheltuielilor între diversele componente ale bugetului general consolidat.