În perioada iunie 2010-mai 2011, volumul cumulate al creditelor de refinanţare în lei s-a dublat faţă de perioada iunie 2009-mai 2010, până la 2,1 miliarde lei, arată un document asl Consiliului Concurenţei. Cauza acestei evoluţii o constituie apariţia ordonanţei 50 a creditelor , actul care a eliminate comisionul de rambursare anticipată. Clienţii au fugit parcatic spre dobânzi mai bune.
Volumul creditelor refinanţate în valută, în perioada iunie 2010 – mai 2011, a fost de 338 mil. euro. Considerând, în medie, o reducere cu 3 puncte procentuale a comisionului de rambursare anticipată plătit de clienţii bancari care şi-au refinanţat creditele, în perioada următoare apariţiei Ordonanţei, prevederile art. 67 au condus la economii de aprox. 65 milioane lei şi 10 milioane
euro. De asemenea, prevederile Ordonanţei au influenţat în mod direct un număr total de cca. 229 mii de rambursări anticipate parţiale ale creditelor acordate în lei şi valută, iar volumul corespunzător plăţilor efectuate anticipat a fost de 542,2 milioane lei, respectiv 261,9 milioane euro.
Totodată, considerând o reducere de 3 procente a comisionului de rambursare anticipată clienţilor bancari care au rambursat anticipat o parte din credit, în perioada următoare apariţiei Ordonanţei, rezultă economii de aprox. 16 milioane lei, respectiv 7,85 milioane euro.
“Prin urmare, dispoziţiile art. 67 din Ordonanţă au avut un impact semnificativ în sectorul bancar, cu implicaţii directe pentru mobilitatea clienţilor şi pentru nivelul concurenţei din sector. Această opinie a fost susţinută şi de majoritatea băncilor comerciale chestionate, care au apreciat eliminarea comisionului de rambursare anticipată ca având un efect pozitiv asupra mobilităţii clienţilor băncilor.”, arată studiul Concurenței.