Licitatiile de pana acum pentru consolidarea si lucrarile de amenajare aferente consolidarii Palatului Victoria au fost anulate, pentru ca nu a fost indeplinit criteriul legal privind numarul minim de candidati eligibili pentru trecerea la etapa a doua a licitatiei.

In prezent, se afla in desfasurare o noua procedura de licitatie restransa. Pana la data de 11 septembrie a.c., termenul limita de depunere a documentatiei de selectie, din cei noua candidati care au cumparat documentatia de atribuire, au  depus documentele de selectie cinci candidati.

Pana acum au avut loc trei proceduri de licitatie restransa pentru atribuirea contractului de executie a lucrarilor de consolidare a Palatului Victoria.

Potrivit Guvernului, atribuirea contractului de executie a lucrarilor privind „Consolidarea si lucrarile de amenajare aferente consolidarii Palatului Victoria” se realizeaza prin procedura de licitatie restransa, in doua etape.

Prima etapa este cea de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selectie prevazute in documentaaia de atribuire. Adoua etapa este cea de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse de candidatii selectati in prima etapa.

O comisie de evaluare, formata din reprezentanti ai Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si ai Secretariatului General al Guvernului, asistata de reprezentanti ai Unitatii de Implementare a Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, va verifica documentatia depusa de candidati. Etapa de selectie dureaza aproximativ 10 – 15 zile. Autoritatea contractanta are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire, in masura in care, in urma verificarii documentatiei, se vor selecta minim trei candidati.
Dupa stabilirea candidatilor admisi la etapa de selecţie (minim 3 candidati), se va trece la etapa a II-a, de evaluare a ofertelor, in care candidatii selectati in prima etapa intocmesc ofertele tehnice si financiare pentru  realizarea lucrarilor de consolidare a Palatului Victoria.

“Lucrarile de consolidare vor fi realizate printr-o tehnica care va permite, in majoritatea spatiilor din Palatul Victoria, desfasurarea in mod normal a activitatii personalului, fara a fi  necesara mutarea acestuia in alte locatii”, a declarat Gabriel Berca, secretarul general al Guvernului.

Durata de executie a lucrarilor de consolidare este de 24 de luni.