Dacă numărul firmelor nou înfiinţate a scăzut substanţial începând cu 2009, cel al PFA-urilor s-a dublat brusc în momentul intrării României în criză economică.
O explicaţie pentru acest fenomen ar putea fi dată de faptul că organizarea ca PFA este avantajoasă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, procedura de înfiinţare este mult mai simplă, în al doile rând, cheltuielile de înfiinţare sunt reduse.
În plus, administrarea unui PFA este mult mai uşor şi mai puţin costisitor de făcut. Aceasta cu atât mai mult cu cât persoana fizică autorizată nu are nevoie de contabil, fiecare îşi poate ţine contabilitatea în partidă simplă. Mult mai redus este şi numărul declaraţiilor fiscale care trebuie depuse şi al registrelor care trebuie ţinite de un PFA.
Totuşi, există şi dezavantajul că o persoană fizică autorizată nu poate angaja personal pentru a-şi desfăşura activitatea.
Aproape 44 mii PFA-uri înfiinţate anul trecut
Avantajele par a avea însă câştig de cauză şi tot mai multe persoane care vor să pornească o afacere pe cont propriu preferă să aleagă înfiinţarea unui PFA, în locul unei firme.
Astfel, dacă în 2008 se înfiinţau puţin peste 20 mii de PFA-uri, în anul următor, cifra s-a dublat şi a ajuns la peste 40 mii persoane fizice autorizate nou constituite. Trendul a continuat şi în anul 2010, când au apărut aproape 44 mii noi PFA-uri. În plus, în primele două luni ale acestui an deja au luat fiinţă aproape 8.500 de persoane fizice autorizate.
Nu doar evoluţia înfiinţărilor a fost deosebită, ci şi domeniile abordate de micii întreprinzători. Sectoarele de activitate preferate în 2008 pentru deschiderea unui PFA aveau în vedere comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (4.268) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, în special consultanţă (3.048).
Agricultura, domeniul preferat
Din anul imediat următor, alte activităţi au ajuns în top, cele legate de agricultură. Astfel, în 2009, au fost înfiinţate 8.122 de PFA-uri cu activitate în domeniul „agricultură, silvicultură şi pescut”. Celelalte două sectoare, au ajuns pe următoarele locuri cu 7.853 PFA-uri (comerţ) şi 6.644 PFA-uri (consultanţa).
Din 2010 lucrurile au fost şi mai clare, domeniul agricol câştigând teren substanţial, ajungându-se ca 40% din nou înfiinţatele persoane fizice autorizate să aibă ca obiect de activitate prestaţii în agricultură. Nu mai puţin de 17.673 PFA-uri au fost înfiinţate anul trecut pentru a efectua diverse activităţi legate de domeniul agricol. În primele luni ale acestui an, tot agricultura şi comerţul deţin supremaţia.
În ceea ce priveşte zonele ţării, cei mai activi în înfiinţarea unor PFA-uri sunt bucureştenii, care în fiecare an au constituit câteva mii de persoane fizice autorizate. S-a ajuns ca în Capitală să se înfiinţeze din 2008 până astăzi 15.053 de PFA-uri. În judeţul Cluj s-au constituit 5.914 PFA-uri, iar în judeţul Iaşi 5.488. La polul opus se situează judeţe precum Ialomiţa sau Vaslui care au în jur de o mie de PFA-uri.
Pregătire în domeniu pentru a te autoriza
Potrivit legislaţiei în vigoare, pot deveni persoane fizice autorizate orice cetăţeni români sau ai unor state membre UE, care au împlinit vârsta de 18 ani, nu au săvârşit infracţiuni economice şi au pregătire profesională în domeniul în care vor să fie autorizaţi.
În plus, pentru a putea înfiinţa un PFA, cel în cauză trebuie să aibă un sediu profesional asupra căruia să deţină un drept de folosinţă şi să declare, pe propria răspundere, că îndeplineşte condiţiile de funcţionare din punct de vedere al legislaţiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi protecţia muncii.
Întreprinzătorul trebuie să întocmească un dosar pe care îl depune la Oficiul Registrului Comerţului în raza căruia persoana fizică autorizată va avea sediul profesional. După aceea, PFA-ul va fi înregistrat în registrul comerţului, va fi luat în evidenţă de autoritatea fiscală şi va putea să demareze activitatea.