Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2014, rata locurilor de muncă vacante a crescut cu 0,13 %, iar numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 7.000.

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale

În trimestrul I 2015, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică (3,13%) şi în alte activităţi de servicii (2,55).

În industria prelucrătoare s-au concentrat aproape 27% din numărul total al locurilor de muncă vacante (12,0 mii locuri vacante), iar rata a luat valoarea de 1,10%.

Sectorul bugetar a însumat peste o treime din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 7,8 mii locuri vacante se regăsesc în administraţia publică, 5,5 mii locuri vacante în sănătate şi asistenţă socială, respectiv 2,2 mii locuri vacante în învăţământ.

La polul opus, cele mai mici valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,15%), respectiv în industria extractivă (0,26%).

Cele mai puţine locuri de muncă vacante s-au regăsit în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, tranzacţii imobiliare şi industria extractivă (0,1 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

Trimestrul I 2015 comparativ cu perioadele precedente

Prin comparaţie cu trimestrul precedent, în majoritatea activităţilor economice s-au înregistrat creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante, cele mai semnificative fiind în cele de informaţii şi comunicaţii (+0,41 puncte procentuale), respectiv în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+0,35 puncte procentuale).

Acelaşi trend ascedent s-a observat şi în ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai importante creşteri regăsindu-se în activităţile din industria prelucrătoare (+1,4 mii locuri vacante), respectiv construcţii (+0,8 mii locuri vacante).

Uşoare diminuări atât în ceea ce priveşte rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au observat în învăţământ (-0,07 puncte procentuale, respectiv -0,2 mii locuri vacante), urmate de intermedieri financiare şi asigurări    (-0,02 puncte procentuale, respectiv -0,01 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat creşteri importante în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+0,67 puncte procentuale), respectiv în transport şi depozitare (+0,61 puncte procentuale), iar diminuarea cea mai relevantă a fost observată în industria extractivă (-0,21 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a crescut în administraţia publică (+1,7 mii locuri vacante), respectiv în transport şi depozitare (+1,5 mii locuri vacante), iar în învăţământ (-0,3 mii locuri vacante) s-a observat cea mai relevantă scădere.

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii

În trimestrul I 2015, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori atât prin intermediul ratei cât şi a locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (1,40%, respectiv 13,6 mii locuri vacante), iar cele mai mici valori au fost înregistrate în rândul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,51 puncte procentuale, respectiv 0,1 mii locuri vacante).

Trimestrul I 2015 comparativ cu perioadele precedente

Comparativ cu trimestrul precedent, cea mai relevantă creştere s-a înregistrat atât în ceea ce priveşte rata cât şi locurile de muncă vacante în rândul ocupaţiilor de muncitori necalificaţi – grupa majoră 9 (+0,29 puncte procentuale, respectiv +1,8 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai semnificative creşteri în ocupaţiile de funcţionari administrativi – grupa majoră 4 (+0,58 puncte procentuale, respectiv +1,6 mii locuri vacante), respectiv de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (+0,24 puncte procentuale, respectiv +1,7 mii locuri vacante).

Diminuări uşoare atât în ceea ce priveşte rata cât şi locurile de muncă vacante s-au regăsit în rândul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (-0,28 puncte procentuale, respectiv -0,01 mii locuri vacante).