Iulian C. este traducator de acte notariale, activitate care i-a adus anul trecut un venit net de 20 milioane. Administratia financiara i-a estimat isa un venit net de 28 de milioane, obligindu-l sa plateasca la iceputul acestui an un impozit de 6 milioane lei. Desi a dovedit ca a cistigat mai putin, iar pentru suma respectiva ar fi trebuit sa achite un impozit mai mic, inspectorul de strada refuza sa-i restituie diferenta, care, spune el, va fi considerata o plata anticipata i contul impozitului pe 2001. Iata o legislatie care avantajeaza doar statul, veti spune. Fals. Daca stiti cum sa minuiti hirtiile, puteti itoarce situatia i favoarea dvs. Astfel, daca el ar fi cistigat mai mult de 28 de milioane, ar fi fost avantajat de acest sistem, fiind impozitat de administratia financiara pe sistemul norma de venit.
in baza Decretului nr. 54 din 1990, pot primi astfel de autorizatii persoanele care presteaza servicii (zugravi, croitorese, distribuitori de produse Oriflame, Avon etc. agenti de asigurari), care comercializeaza produse (florarese), care vind drepturi de proprietate intelectuala (artisti, scriitori, pictori, inventatori) sau care exercita o profesie liberala (medici, avocati, notari, economisti, arhitecti, ingineri, traducatori). Daca i cazul comertului si serviciilor aveti nevoie de o autorizatie de la primaria sectorului sau orasului i care domiciliati, pentru exercitarea unei profesii liberale, trebuie sa aveti avizul organizatiei profesionale din domeniu.
De exemplu, un medic are nevoie de avizul Colegiului Medicilor, un avocat de cel al Baroului, iar un traducator de acte notariale de o autorizatie de la Ministerul de Justitie. Dupa aceea, urmeaza iregistrarea la administratia financiara: impreuna cu o cerere-tip de luare i evidenta, la inspectorul de strada se depun autorizatia, registrul de venituri si cheltuieli, registrul unic de control si registrul de inventar. Codul numeric personal de pe buletin serveste drept numar fiscal, iar de la firma distribuitoare de tipizate cu regim special (RTC pentru Bucuresti) se cumpara facturiere si chitantiere. in plus, trebuie sa completati o fisa de venituri estimate pentru anul i curs, precum si cheltuieli strict legate de obtinerea venitului. Acestea se scad din venituri si rezulta baza de impozitare. Cifra obtinuta se imparte la patru, rezultind cota obligatorie de impozit anticipat, care se plateste trimestrial. Aceasta modalitate de impozitare, denumita „i sistem real” si bazata pe Ordonanta nr. 73/1999, modificata de Ordonanta nr. 87/2000, se poate aplica tuturor categoriilor de persoane fizice autorizate.
A doua modalitate de impozitare are la baza o norma anuala de venit si un impozit corespunzator, norma fiind stabilita anual de catre directiile generale de finante publice si aprobata de consiliile judetene, pentru anumite categorii de activitati. Lista completa se gaseste i Ordinul nr. 1.192/1999 emis de Ministerul Finantelor. De exemplu, pentru categoria servicii de informatica, directia generala a finantelor publice face, pe baza datelor statistice, o estimare a venitului mediu si stabileste o norma de venit, pentru care se achita impozitul. „Indiferent cit cistiga, persoanele care au optat pentru aceasta modalitate de impozitare platesc doar impozitul aferent normei medii de venit. Daca nu mai au alta sursa de venituri, i declaratia de impozit pe venitul global mentioneaza acest lucru, avantajul fiind ca este posibil sa plateasca un impozit foarte mic fata de veniturile pe care le are, nemaiplatind impozitul pe venitul global”, precizeaza dna Tanti Anghel, directoarea Directiei Generale de Proceduri Fiscale din Ministerul Finantelor.
Dintre activitatile enumerate i nomenclator, cea mentionata mai sus poate fi deosebit de profitabila: i categoria servicii de informatica se pot autoriza si programatorii, achitind pentru o norma de venit de 40 milioane pe an (i Bucuresti, zona 0), un impozit de 9.000.000 lei, chiar daca cistiga mai mult. „De exemplu, un programator care lucreaza acum cu carte de munca pe un salariu de 400 USD brut, adica 260 USD net, poate cistiga dupa autorizare cam 350 USD net, chiar platind 35% la asigurarile sociale (conform noii legi a asigurarilor sociale care intra i vigoare la 1 aprilie 2001) si 7% la asigurarile de sanatate. Fie convine cu patronul ca acesta sa-i dea 400 USD, din care el isi achita impozitul si asigurarile sociale – avantajul patronului fiind ca economiseste cei 191 USD pe care i-ar fi virat la bugetul de stat. in acest caz, relatia patron – angajat se schimba i una de prestari servicii si nu se mai garanteaza concediu de odihna, pregatire profesionala etc. Fie presteaza servicii si pentru alte firme, deci oricum are venituri mai mari”, explica Alex Massaci, Tax Manager la Pricewaterhouse Coopers.
in plus, la calculul impozitului i se deduc sumele virate la asigurarile sociale, precum si cheltuielile profesionale (costuri legate de programe de soft, computere, imprimanta, telefon mobil, benzina si reparatiile masinii sau ratele de leasing, daca o cumpara i leasing operational, chiria sediului sau itretinerea, daca are sediul acasa, asigurari ale bunurilor, abonamente la reviste de specialitate, articole de birotica, delegatii). Un alt avantaj este acela ca nu trebuie sa depuna lunar la administratia financiara chitante justificative pentru venituri si cheltuieli. „Pentru a-si usura situatia, pe cei care considera prea complicata contabilitatea i partida simpla, ii sfatuiesc sa apeleze la serviciile unui contabil pensionar”, spune Alex Massaci.     

Studiu de caz
Un expert contabil care lucreaza ca persoana fizica autorizata la un cabinet si, i plus, scrie articole pentru o publicatie de specialitate, dar are si un apartament pe care il ichiriaza trebuie sa plateasca urmatoarele impozite:
· i anul 2000 – pentru activitatea de expert contabil autorizat, trebuie sa fi achitat trimestrial cotele anticipate de impozit, stabilite de administratia financiara din sectorul i care domiciliaza; pentru veniturile obtinute din ichiriere, trebuie sa fi achitat trimestrial cotele anticipate de impozit, stabilite de administratia financiara a sectorului i care se afla apartamentul ichiriat; pentru articolele publicate, revista ii retine lunar 15% din onorariu, procentaj pe care il vireaza la buget ca impozit asupra drepturilor de proprietate
intelectuala.
· i anul 2001 – trebuie sa depuna declaratii speciale de venit pentru veniturile obtinute din ichiriere (la administratia financiara a sectorului unde se afla apartamentul), din exercitarea profesiei sale (la administratia financiara a sectorului i care lucreaza) si din drepturile de proprietate intelectuala (la administratia financiara a sectorului i care domiciliaza). Din veniturile brute se scad cotele fixe de cheltuieli pentru ichiriere (30%) si drepturile de proprietate intelectuala (25%), precum si cheltuielile ocazionate de exercitarea activitatii de expert-contabil. Rezulta venitul net, pentru care se calculeaza impozitul. Tot la administratia financiara din sectorul i care domiciliaza trebuie sa depuna si declaratia pentru impozitul pe venitul global, impreuna cu documente justificative pentru deducerea cheltuielilor ocazionate de itretinerea
unor persoane si copii, dupa declaratiile speciale.
Se calculeaza impozitul pe venitul global si din el se scad platile anticipate, efectuate i anul 2000. Daca rezulta o diferenta de platit, trebuie sa o achite i 60 de zile; daca rezulta o diferenta de restituit, de obicei se compenseaza cu urmatoarea plata anticipata.