“Politica activă în domeniul concurenţei practicată de către Consiliul Concurenţei în perioada 1996-2016, al cărei obiectiv principal a fost funcţionarea corectă a pieţelor, a avut un impact favorabil la nivelul economiei României, contribuind în mod direct la creştere economică şi, pe această bază, a nivelului de trai”, se menţionează în studiu. 

Impactul determinat de autorii studiului se ridică la circa 1,06 miliarde euro pe baza metodologiei Comisiei Europene, respectiv 1,09 miliarde euro pe baza metodologiei OECD. 

Determinarea impactului s-a realizat la nivelul următoarelor industrii cheie din economia naţională: servicii bancare, asigurare de răspundere civilă auto obligatorie, administrare de fonduri de pensii private, producerea şi comercializarea cimentului, telecomunicaţii mobile, farmaceutică şi de servicii de sănătate, producerea şi comercializarea energiei electrice, distribuţia carburanţilor, retail şi profesii liberale. 

Din beneficiile de peste un miliard de euro, mai mult de jumătate au fost în sectorul telecomunicaţiilor, respectiv 575 de milioane de euro, domeniu în care intervenţiile Consiliului Concurenţei prin investigaţiile derulate sau prin propunerile de ajustare a legislaţiei specifice şi buna cooperare cu autoritatea de reglementare a pieţei (ANCOM), au asigurat o piaţă concurenţială de telecomunicaţii fixe şi mobile comparativ cu alte state europene, servicii de calitate la preţuri rezonabile pentru consumatori, respectiv un grad mare de penetrare în rândul populaţiei. 

În sectorul comercializării carburanţilor, instrumentarea a două cazuri de cartel, finalizate cu sancţiuni, precum şi monitorizarea permanentă a pieţei au dus la elaborarea unui set de măsuri şi sancţiuni pentru stimularea concurenţei în domeniu, care au generat economii de 145 de milioane de euro, mai arată studiul ASE. 

În domeniul energiei electrice, economiile au fost de 131 milioane de euro, în sectorul profesiilor liberale – 77,5 milioane de euro, în retail – 62,4 milioane de euro, în sectorul bancar – 57,2 milioane de euro, iar în industria farmaceutică – 18,6 milioane de euro. 

“Menţionăm că au fost avute în vedere numai cazurile relevante din punct de vedere al impactului generat, alte intervenţii ale autorităţii de concurenţă, cum ar fi, spre exemplu, amenzile pentru nenotificarea operaţiunilor de concentrare economică, fiind exceptate. În toate cazurile abordarea noastră a fost de tip conservator, comparativ cu baremurile şi indicatorii propuşi de metodologiile utilizate. De asemenea, este important de precizat faptul că această analiză de impact nu surprinde decât o mică parte a impactului total al activităţii autorităţii de concurenţă”, se menţionează în studiu. 

În cei 20 de ani de activitate, Consiliul Concurenţei a declanşat 345 de investigaţii, din care 51,8% reprezintă autosesizări. 

Totodată, din 1997 până în prezent, instituţia a aplicat amenzi în valoare de 574,8 milioane de euro, cele mai mari fiind aplicate în anul 2011, respectiv 294,1 milioane de euro. Peste 90% din sancţiuni au fost aplicate pentru practici anticoncurenţiale, respectiv înţelegeri între companii şi abuz de poziţie dominantă. 

Bugetul autorităţii de concurenţă, în cei 20 de ani de funcţionare, a fost de circa 158,7 milioane de euro. 

AGERPRES