in temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Rominiei si ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Rominiei adopta prezenta hotarire.
Art. 1. – in scopul asigurarii sanatatii si securitatii consumatorilor se interzic comercializarea, inclusiv importul, precum si distribuirea gratuita a urmatoarelor categorii de produse folosite: imbracaminte si jucarii destinate copiilor mai mici de 36 de luni, lenjerie de corp si icaltaminte.
Art. 2. – Se admit comercializarea, inclusiv importul, precum si distribuirea gratuita a jucariilor folosite, destinate copiilor mai mari de 36 de luni, numai i conditiile prevazute de Hotarirea Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de jucarii.
Art. 3. – Se admit importul, comercializarea si distribuirea gratuita a imbracamintei si a articolelor textile folosite, altele decit cele prevazute la art. 1, numai daca acestea au fost supuse operatiunilor de dezinfectie si dezinsectie, certificate prin documente emise de exportator sau de institutii abilitate din tara de origine, distinct pentru fiecare lot.
Art. 4. – (1) Se admit comercializarea si distribuirea gratuita a imbracamintei si a articolelor textile folosite, de origine autohtona, altele decit cele prevazute la art. 1, numai daca au fost expertizate microbiologic si micologic de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(2) Pentru loturile ale caror rezultate ale expertizelor microbiologice si micologice efectuate de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, nu sunt corespunzatoare vor fi efectuate operatiuni de curatare chimica, dezinfectie si dezinsectie, pe cheltuiala comerciantului, de catre prestatori de servicii abilitati de Ministerul Sanatatii si Familiei, care vor elibera un certificat de atestare a operatiunilor efectuate pentru fiecare lot.
Art. 5. – Produsele prevazute la art. 1 si produsele care nu respecta prevederile art. 3 si 4 sunt considerate produse periculoase, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar comercializarea sau distribuirea gratuita a unor astfel de produse se sanctioneaza potrivit prevederilor aceluiasi act normativ.
Art. 6. – Produsele folosite, aflate i stoc la data intrarii i vigoare a prezentei hotariri, pot fi comercializate pina la lichidarea acestora, dar nu mai mult de 3 luni de la data intrarii i vigoare a prezentei hotariri.
Art. 7. – in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotariri i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se vor stabili criteriile de calificare a produselor folosite destinate copiilor mai mici de 36 de luni.
Art. 8. – Prezenta hotarire intra i vigoare la 30 de zile de la data publicarii i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 7 care intra i vigoare la data publicarii.
Bucuresti, 22 martie 2001.
Nr. 329.