'Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii', se arată în proiectul de hotărâre respectiv. Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ, cuantumul ajutorului anual în 2013 a fost aprobat la nivelul de 265 de ei/persoană, de acest ajutor beneficiind aproximativ 29.936 persoane. 'Având în vedere dificultăţile cu care se confruntă această categorie de populaţie, prin proiectul de hotărâre se propune majorarea ajutorului anual de la 265 lei, la 300 lei, cu 13% mai mult faţă de nivelul aprobat în anul 2013. Această majorare este motivată de creşterea preţurilor la mărfurile nealimentare şi la servicii în luna iulie 2014, faţă de luna iulie 2013. Astfel, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, preţul la combustibili, gaze naturale şi energie termică a crescut cu 9,5%. Pentru serviciile de apă, canal, salubritate creşterea este de 6%, iar pentru chirii de 1,9%. De ajutorul anual va beneficia un număr total de 22.974 persoane', se arată în nota de fundamentare. Proiectul de act normativ se va afla în dezbatere publică până pe 22 decembrie 2014.

 

Sursa: Agerpres