Guvernul s-a angajat faţă de FMI că va reveni asupra măsurii de reducere cu 25% a salariilor angajaţilor BNR, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, potrivit scrisorii de intenţie la acord.

„Sunt angajaţi să anulăm iniţitivele legislative recente care în mod necugetat încalcă independenţa băncii centrale şi autorităţilor de reglementare din domeniul financiar nebancar”, se arată în scrisoarea suplimentară de intenţie la acordul stand-by semnat de România cu FMI, obţinută de Mediafax.

Guvernul arată că pachetul de măsuri de ajustare fiscală aprobat recent include banca centrală şi autorităţile de reglementare din domeniul financiar nebancar printre instituţiile unde salariile au fost reduse cu 25%, ceea ce subminează independenţa financiară a acestora şi încalcă articolul 130 din Tratatul Uniunii Europene.

Şi Banca Centrală Europeană a arătat la începutul lunii iulie că reducerea salariilor angajaţilor BNR este o finanţare directă a deficitului bugetar de către banca centrală, situaţie interzisă, şi a recomandat modificarea legii.

„Suntem angajaţi să elaborăm o ordonanţă pentru a suspenda efectele acestor prevederi până la jumătatea lunii septembrie”, se mai spune în scrisoare.

În luna iulie, Comisia Europeană a avertizat România că ar putea declanşa procedura de infringement dacă legea care prevede reducerea salariilor angajaţilor Băncii Naţionale a României nu va fi modificată, întrucât încalcă unele prevederi ale Tratatului Uniunii Europene.

Articolul 130 din Tratatul UE arată că în exercitarea competenţelor şi în îndeplinirea misiunilor şi îndatoririlor care le-au fost conferite prin tratate şi prin Statutul SEBC şi al BCE, Banca Centrală Europeană, băncile centrale naţionale sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita şi nici accepta instrucţiuni din partea instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism.

„Instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi guvernele statelor membre se angajează să respecte acest principiu şi să nu încerce să influenţeze membrii organelor de decizie ale Băncii
Centrale Europene sau ale băncilor centrale naţionale în îndeplinirea misiunii lor”, se mai spune în articol.

Scăderea salariilor angajaţilor din sectorul public cu 25% face parte din pachetul de măsuri asumate de Guvern pentru respectarea ţintei de deficit bugetar stabilite cu FMI, de 6,8% din PIB pentru 2010.

SURSA: Mediafax