Anunțul a fost făcut de şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă. Potrivit acestuia, Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege care dă posibilitatea instanţelor de judecată să efectueze proceduri judiciare la distanţă, prin videoconferinţă.

„În contextul COVID a fost adoptat un proiect de lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei şi acest proiect de lege va fi trimis Parlamentului spre adoptare în procedură de urgenţă. Este un proiect de lege care ţine cont de contextul actual al pandemiei COVID-19 şi oferă posibilitatea instanţelor de judecată de efectuare a unor proceduri judiciare în sistem la distanţă prin videoconferinţă”, a precizat Dancă, după şedinţa de guvern.

Totodată, acesta a mai subliniat faputl că acest proiect prevede ca instanţele să poată prioritiza soluţionarea dosarelor pe rol, cu obiectivul de a limita răspândirea infecţiilor cu coronavirus.

„De asemenea, proiectul permite instanţelor de judecată să prioritizeze soluţionarea dosarelor aflate pe rol în funcţie de acest obiectiv de a limita pe cât posibil răspândirea infecţiilor cu coronavirus şi pentru a reduce interacţiunile fizice din instanţele de judecată din România”, a adăugat Dancă.

Ce prevede proiectul

În expunerea de motive se precizează că, ţinând seama de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi ca urmare a solicitărilor din practică, legea reglementează în domeniul justiţiei „măsuri specifice, temporare, aplicabile pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia, menite să permită, pe de o parte, asigurarea unei protecţii adecvate a magistraţilor, a personalului auxiliar de specialitate şi celui conex din cadrul organelor judiciare, precum şi a justiţiabililor împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2 în contextul activităţilor judiciare, salvgardându-se astfel drepturile la sănătate, la integritate fizică şi la viaţă, iar, pe de altă parte, continuarea, în condiţii optime, a activităţii de înfăptuire a justiţiei”.

„În ipoteza în care colegiul de conducere al unei instanţe de judecată apreciază că se impune restrângerea activităţii de judecată la nivelul acesteia, din motive generate de pandemia de COVID-19, acesta poate propune colegiului de conducere al curţii de apel în circumscripţia căreia funcţionează: a) restrângerea activităţii de judecată a uneia sau mai multor secţii ale respectivei instanţe; b) restrângerea activităţii de judecată a întregii instanţe.

Propunerea colegiului de conducere al instanţei a cărui activitate de judecată este grav afectată de restrângerea activităţii trebuie să fie motivată. Colegiul de conducere al curţii de apel se va pronunţa asupra propunerii motivate în termen de maximum 48 de ore de la primirea acesteia”, conform expunerii de motive la proiectul de lege.