Cei de la CCR au intervenit de urgență pe o lege care dacă ar fi fost pusă în aplicare ar fi dus la o criză imensă în sistemul de cabinete veterinare.

Legea care a pus pe jar toată România!

Curtea Constituţională a României a admis sesizarea Avocatului Poporului asupra prevederilor actului normativ pentru modificarea şi completarea Legii pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, stabilind că acesta este neconstituţional.

Încă din luna octombrie, Avocatul Poporului a înaintat Curţii Constituţionale o obiecţie de neconstituţionalitate vizând prevederile actului normativ pentru modificarea şi completarea Legii 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.

„Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar (…) contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind caracteristicile statului de drept şi art. 1, alin. (5), în componenta sa privind principiul legalităţii şi principiul securităţii raporturilor juridice, art. 45 privind libertatea economică şi art. 135 alin. (1) referitor la principiile economiei de piaţă”, se arăta în obiecţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului menţiona că, în prezent, la nivel european, cadrul legal de reglementare privind produsele medicinale veterinare este reprezentat de Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, intrat în vigoare şi cu termen de aplicare obligatoriu pentru statele membre până pe 28 ianuarie 2022.

În Considerentul (76) din preambulul regulamentului se menţionează că statele membre ar trebui să poată impune condiţii mai stricte, justificate de protecţia sănătăţii publice sau a animalelor sau de protecţia mediului pentru punerea la dispoziţie a produselor medicinale veterinare oferite spre vânzarea cu amănuntul, dacă respectivele condiţii sunt proporţionale cu riscul prezentat şi nu limitează în mod nejustificat funcţionarea pieţei interne.

Avocatul Poporului amintea că actul normativ pentru modificarea Legii nr. 160/1998 prevede obligativitatea desfăşurării activităţii din cadrul farmaciilor veterinare şi a punctelor farmaceutice veterinare exclusiv în prezenţa unui medic veterinar şi că nerespectarea sa atrage răspunderea contravenţională, precum şi obligativitatea deţinerii acţionariatului majoritar şi a majorităţii voturilor în cadrul adunării generale de către medici veterinari.

„Deşi impune condiţii care modifică substanţial cadrul legal în vigoare, actul normativ criticat nu reglementează dispoziţii tranzitorii referitoare la termene adecvate pentru îndeplinirea noilor obligaţii impuse de legiuitor.

Or, absenţa termenului de implementarea a acestora creează o disproporţie vădită între interesul public protejat (sănătatea publică şi a animalelor) şi destinatarii normei juridice, afectând direct libertatea economică şi principiile economiei de piaţă şi, indirect, dreptul consumatorilor finali, care ajung să resimtă toate consecinţele negative generate de situaţia de blocaj care se produce ca efect imediat al adoptării modificărilor legislative, în sensul că proprietarilor de animale le va fi limitat/îngrădit accesul la medicamente veterinare necesare sănătăţii animalelor deţinute”, se explica în sesizare.

Condiţionarea desfăşurării activităţii din cadrul farmaciilor veterinare şi a punctelor farmaceutice veterinare de prezenţa unui medic veterinar, sub sancţiune contravenţională, este imposibil de realizat în timp scurt, în condiţiile în care numărul acestora este redus raportat la necesar.

Consecinţa imediată este desfiinţarea farmaciilor veterinare şi a punctelor farmaceutice veterinare care nu reuşesc să angajeze un medic veterinar, indica Avocatul Poporului.

„Chiar dacă atât Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Hotărârea CJUE în cauza C-297/16, CMVRO), cât şi Curtea Constituţională (Decizia nr. 511/2017) au decis că exclusivitatea medicilor veterinari în ce priveşte comercializarea cu amănuntul şi utilizarea produselor biologice, antiparazitare de tip special şi a medicamentelor de uz veterinar se justifică din perspectiva valorilor apărate prin intermediul acestei prevederi şi a gravităţii consecinţelor ce pot apărea în cazul unei soluţii legislative diferite, apreciem că impunerea de reguli noi fără reglementarea unui termen adecvat şi rezonabil care să permită subiectului de drept să răspundă noilor cerinţe legislative reprezintă şi o încălcare a exigenţelor constituţionale sub aspectul principiului securităţii juridice şi a principiului încrederii legitime”, transmitea Avocatul Poporului.

VEZI DOCUMENTUL AICI

Sursa foto INQUAM / George Calin