Un număr de 179 din cele 489 de taxe şi tarife parafiscale percepute de statul român urmează să fie reduse sau chiar desfiinţate, după ce Guvernul a aprobat, miercuri,  un memorandum ce prevede acest lucru, iar pana in 15 mai vor fi elaborate actele normative, informează Mediafax.

Majoritatea celor 179 de taxe parafiscale pe care Guvernul intenţionează să le anuleze, reducă sau comaseze sunt percepute în domeniul mediului, la care se adaugă taxe de autorizare pentru activităţi nucleare, comunicaţii, transporturi, conform unui document guvernamental.

Din totalul celor 179 de sume cu caracter nefiscal percepute firmelor, 99 sunt taxe şi tarife de autorizare. În această categorie intră cele din domeniul mediului ce revin Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (25 taxe şi tarife), din domeniul activităţilor nucleare (15), pentru autorizarea şi avizarea operaţiunilor privind regimul armelor şi muniţiilor (8), de autorizare la Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat (12), de autorizare şi reautorizare în domeniul sănătăţii (5), de autorizare în domeniul energiei şi gazelor (5), de autorizare din domeniul gospodăririi apelor (4), de autorizare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale (4), de autorizare în domeniul sanitar veterinar (4), de atestare, verificare şi avizare din domeniul metrologiei (3).

La acestea se adaugă taxele de eliberare documente din domeniul minier şi petrolier (3 taxe), de autorizare în domeniul inspecţiei în construcţii (2), de aviz si autorizatie de protectie civilă (2), de aviz şi autorizaţie la incendiu (2), de autorizare în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă (1), de autorizare, avizare şi atestare în domeniul energiei (1), de autorizare societăţi specializate de pază (1), de autorizare din domeniul mediului ce revin Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (1), de autorizare în domeniul învăţământului (1).

În domeniul mediului mai sunt percepute 30 de taxe, pentru analize mediu cu aparatura (7), pentru lucrări şi servicii prestate (6), contribuţii de gospodărire a resurselor de apă (6), tarife pentru servicii în domeniul meteorologiei (6), pentru căutarea informaţiilor privind mediul (2), de analiză şi evaluare de mediu (2), precum şi un tarif pentru emiterea acordului de import-export.

Guvernul va mai elimina sau comasa opt taxe şi tarife de utilizare a spectrului radio şi utilizare a sistemului electronic de achiziţii publice, şapte taxe pentru analize de laborator şi alte activităţi sanitar veterniare, şase taxe pentru servicii eliberare documente de către Autoritatea Hipică Naţională şi o taxă pentru test de calitate şi alte prestaţii prvind verificarea seminţelor şi a materialului săditor.

Pe lista taxelor şi tarifelor parafiscale care vor fi anulate sau comasate au mai fost incluse trei tarife de eliberare documente de către casele teritoriale de muncă, două tarife pentru servicii din domeniul inspecţiei muncii, un cominsion pentru efectuarea de reţineri din pensii de către casele teritoriale, cinci taxe de servicii furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cinci tarife pentru utilizarea drumurilor, podurilor şi autostrăzilor de interes naţional.

Pentru calificare profesională sunt avute în vedere două tarife pentru cursuri obligatorii pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, o taxă de şcolarizare din domeniul transporturilor şi o taxă de concurs atestare auditori energetici şi verificatori proiecte de construcţii.

Pe listă mai figurează trei taxe şi tarife proprii activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, trei taxe şi tarife privind cărţi de identitate, paşapoarte şi date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, o taxă de expertizare bunuri culturale mobile şi o taxă pentru efectuarea de operaţiuni în registrul cinematografiei.

În urma acestui proces, taxele şi tarifele totale vor fi reduse la Ministerul Mediului (de la 102 la 42), Ministerul Administraţiei şi Internelor (de la 55 la 33), la Secretariatul General al Guvernului (de la 47 la 22), la Ministerul Economiei (de la 41 la 25), la Ministerul Transporturilor (de la 40 la 32), la Ministerul Agriculturii (de la 31 la 20), la Ministerul Justiţiei (de la 30 la 27), la Ministerul Muncii (de la 24 la 18), la Ministerul Comunicaţiilor (de la 20 la 12), la Ministerul Culturii (de la 11 la 9), la Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară (de la 37 la 26).

Ordonatorii principali de credite trebuie să emită, până la 15 mai, actele normative pentru anularea, reducerea sau comasarea acestor taxe, urmând ca procesul să continue şi anul viitor.

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a anunţat, marţi, că va anula 36 de taxe şi tarife parafiscale şi va comasa 143 de taxe parafiscale.

Sursa: MEDIAFAX