Contractul de activitate valabil pentru perioada 2012-2015 se încheie între C.N. Căi Ferate “CFR” – S.A., pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pe de altă parte. În principal, documentul se referă la obligaţiile CFR pentru următorii trei ani de a asigura starea tehnică şi de exploatare a infrastructurii feroviare care să permită desfăşurarea transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei. Totodată, sunt prevăzuţi indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2012, în concordanţă cu Programul de Guvernare valabil în intervalul 2009-2012.

De asemenea, Contractul se referă la programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul în curs, prevăzute în Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012.
Se are în vedere o implicare mai activă a companiei în programele de reabilitare şi modernizare a Coridorului IV în conformitate cu angajamentele luate la nivel internaţional şi includerea acestor proiecte în cadrul Programului Operaţional Sectorial.

Valoarea elementelor tarifare de bază pentru calculul Tarifului de Utilizare a Infrastructurii feroviare şi tariful de conducere operativă a circulaţiei trenurilor pe secţiile neinteroperabile s-a majorat cu indicele de inflaţie, sunt alte două puncte importante stipulate în documentul aprobat de către Guvern.

Aplicarea noii metodologii propuse folosind valoarea elementelor tarifare de bază pentru calculul Tarifului de Utilizare a Infrastructurii menţine valoarea medie statistică a TUI înregistrată în prezent pentru traficul de marfă şi pentru cel de călători.