Termenul limită pentru depunerea acestei garanții era astăzi, 4 octombrie.

Conform Hotărârii pentru aprobarea condițiilor principale ale contractului de vânzare de acțiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, și Societatea Comercială Grup Feroviar Român, vânzătorul, cumpărătorul și un agent escrow trebuia să încheie, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare de acțiuni (2 septembrie), un contract escrow având ca obiect, în principal, plata de către cumpărător a sumei de 90,498 milioane lei, reprezentând 10% din prețul de cumpărare, în termen de două zile lucrătoare de la încheierea contractului de escrow.

Modalitatea de plată a prețului de cumpărare a pachetului de 51% din capitalul social al CFR Marfă, de 904,98 milioane lei, este plata integrală, la data finalizării, și constă în încasarea de către vânzător de la cumpărător a următoarelor sume de bani: echivalentul în lei al sumei de 10 milioane euro, constituită de cumpărător cu titlu de garanție de participare; suma de 90,498 milioane lei, reprezentând fondurile din contul escrow și diferența de preț până la concurența prețului de cumpărare oferit.

Finalizarea vânzării-cumpărării pachetului de acțiuni, constând în plata prețului de cumpărare și în transferul titlului de proprietate asupra pachetului de acțiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării, era condiționată de semnarea contractului de escrow și depozitarea de către cumpărător a sumei de 90,498 milioane lei în contul escrow.

Dacă finalizarea nu a avut loc, independent de orice culpă a cumpărătorului, într-o perioadă de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a HG (14 august 2013), contractul se desființează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței.

Grup Feroviar Român (GFR) a depus legal și notificarea la Consiliul Concurenței pentru a solicita aprobarea achiziției CFR Marfă, a anunțat, la începutul acestei săptămâni, Bogdan Chirițoiu.

‘GFR a depus legal notificarea. A transmis și o serie de completări, respectiv anexele (la contractul de privatizare, care lipseau din dosarul depus săptămâna trecută — n.r.). Mai are o serie de precizări de transmis, în special referitoare la definirea piețelor’, a afirmat Chirițoiu.

Declarațiile șefului autorității naționale de concurență vin după ce, săptămâna trecută, GFR a depus o serie de acte la Consiliul Concurenței, însă notificarea nu era completă, întrucât lipseau anexele la contractul de privatizare.

Termenul până la care Consiliul Concurenței trebuie să dea un răspuns este de cinci luni de la primirea documentației complete.

Compania Grup Feroviar Român a fost declarată pe 20 iunie 2013 câștigătoare a competiției pentru privatizarea CFR Marfă, iar contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de 51% din capitalul social al societății către societatea comercială Grup Feroviar Român a fost semnat în data de 2 septembrie 2013.

Prețul oferit de GFR a fost de 202 milioane de euro. În plus, GFR și-a asumat investiții de aproximativ 900 milioane de lei la CFR Marfă.

Grup Feroviar Român este o societate cu capital social integral privat, care prestează servicii de transport feroviar de mărfuri și servicii conexe transportului feroviar. GFR face parte din grupul de firme Grampet, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica.

GFR exploatează un parc de 8.000 de vagoane și 260 de locomotive. În asociere cu CFR Marfă în societatea Rolling Stock, GFR a înregistrat, în 2012, un profit de 4,5 milioane euro.

Sursa: Agerpres