Potrivit documentului, piaţa muncii din România a continuat să se îmbunătăţească în 2015 şi 2016 ca urmare a creşterii economice puternice. Şomajul a coborât de la 6,8% în 2015 la 6% în 2016 atingând un nivel pre-criză. 

În ceea ce priveşte ocuparea, raportul arată că în agricultură şi industrie au fost pierdute locuri de muncă, dar în servicii şi în construcţii au fost câştigate locuri de muncă, reflectând schimbarea structurală a economiei. 

Raportul precizează că forţa de muncă a continuat să se micşoreze, iar populaţia a scăzut din 2007 cu 6%, al treilea cel mai mare declin din UE. Până în 2020 populaţia aptă de muncă (20-64 de ani) este estimată să scadă cu aproape 4% în timp ce populaţia în vârstă este de aşteptat să crească cu 13% până în 2060. Nivelul populaţiei inactive rămâne unul dintre cele mai ridicate din UE, iar ponderea tinerilor care nu sunt angajaţi, la şcoală sau într-un program de instruire a crescut. 

Conform raportului, salariile au crescut din 2016 reflectând o înăsprire a pieţei muncii. De asemenea, salariul minim a fost majorat de la 1 februarie fără criterii obiective şi în pofida faptului că un grup de lucru tripartit a fost creat în ianuarie 2016 pentru a stabili un mecanism pe baza căruia să se facă ajustarea salariului minim, se mai arată în document.

AGERPRES