Deficitul bugetului general consolidat proiectat pentru 2010, de 5,9% din PIB, va fi finanţat în proporţie majoritară din emisiuni de euroobligaţiuni şi alte surse externe, după ce în acest an piaţa internă a asigurat aproape două treimi din necesarul pentru acoperirea dezechilibrului fiscal.

Astfel, finanţarea externă va acoperi deficitul bugetar de anul viitor de 31,9 miliarde de lei în proporţie de 54,5%, echivalentul a 17,39 miliarde de lei, potrivit unui raport al Guvernului privind situaţia macroeconomică din 2010, care însoţeşte proiectul de buget pentru 2010.

În acest an, finanţarea externă reprezintă 34,1% (12,513 miliarde lei) din deficitul bugetar estimat la 36,69 miliarde de lei, respectiv 7,3% din PIB.

Datoria publică internă, în scădere, ca pondere

Ponderea finanţării interne în necesarul total pentru acoperirea deficitului bugetar ar urma să scadă de la 64,8% (23,796 miliarde lei) în acest an la 44,2% (14,109 miliarde lei) în 2010.

Raportul menţionează că finanţarea internă va fi asigurată prin emisiuni de titluri de stat în lei, respectiv certificate de trezorerie cu discont, cu scadenţa la o lună, trei luni, şase luni şi 12 luni, obligaţiuni de stat de tip benchmark pe piaţa internă, cu scadenţe pe termen mediu, respectiv trei, cinci şi 10 ani, dar şi prin împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale.

O contribuţie redusă în finanţarea deficitului bugetar din 2010 o vor avea sumele recuperate de AVAS, care vor însuma 400 de milioane de lei, respectiv 1,3% din necesarul total de finanţare.

Proiectul de buget pe 2010 a fost aprobat săptămâna trecută de către Guvern şi a fost transmis Parlamentului spre aprobare, dezbaterile fiind programate pentru începutul lunii ianuarie. Aprobarea bugetului reprezintă o condiţie pentru continuarea acordului cu FMI.

SURSA:Mediafax