Cu clienţi marcaţi de nesiguranţa perioadei de criză, asigurătorii îşi adaptează oferta. Vedetele anilor următori vor fi poliţele cu acumulare de capital, dar fără riscuri investiţionale.

Companiile de asigurări extind garanţiile oferite clienţilor la poliţele de viaţă pentru a evita scăderea vânzărilor. Asigurări de viaţă hibrid au apărut deja pe piaţă: produsele cu acumulare de capital legate de fonduri de investiţii (unit-linked) împrumută din caracteristicile produselor tradiţionale: companiile garantează că sumele depuse de clienţi nu vor scădea sau că le vor plăti un anumit randament.

Poliţa unit-linked cu randament garantat este lansată de Eureko (fosta Interamerican). Pentru acest an, compania va garanta un randament de 12%, potrivit directorului executiv, Frans van der Ent. Produsul este atipic în categoria asigurărilor unit-linked, în condiţiile în care pentru astfel de poliţe riscul investiţional şi-l asumă de obicei asiguratul, şi nu compania care vinde poliţa. Explicaţia stă în politica de investiţii a fondului pentru care se garantează randamentul. „Prin definiţie, fondul care furnizează un astfel de randament este cu grad de risc scăzut. Plasamentele vor fi făcute în depozite, obligaţiuni corporative şi obligaţiuni de stat. (…) Prin echilibrarea maturităţilor, vrem să fim siguri că vom „bloca“ un randament foarte bun şi anul viitor. Anticipez că randamentul garantat pentru 2010 va rămâne în zona de două cifre, adică de minimum 10%“, explică directorul de investiţii al Eureko, Radu Crăciun.

În acelaşi timp, la poliţele unit-linked care oferă un randament sau alte beneficii garantate, asigurătorul trebuie să res­pecte aceleaşi prevederi refe­ri­toare la investiţii şi la dispersia riscului asociat acestora ca şi în cazul poliţelor tradiţionale, potrivit reglementărilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). Prima poliţă unit-linked cu garanţii a fost lansată pe piaţa autohtonă de Aviva. Aceasta garantează numai că valoarea sumelor depuse de clienţi nu va scădea.

Astfel de modificări au apărut în condiţiile în care trei sferturi din programele unit-linked între care pot opta clienţii asiguraţi nu le-au adus acestora câştiguri, ci pierderi. Cea mai mare scădere raportată de un fond în lei a fost de 60%, generată de scăderea cotaţiilor bursiere.

Poliţele tradiţionale, resuscitate

147-26388-29asigurari08.jpgCompaniile de asigurări nu revigorează numai asigurările unit-linked, ci şi pe cele tradiţionale. Aceste poliţe au un randament minim garantat (numit în termeni de specialitate dobândă tehnică garantată) pe întreaga durată a contractului. Potrivit reglementărilor CSA, nivelul maxim al dobânzilor tehnice garantate poate fi de cel mult 3,5% pentru poliţele în lei, respectiv de 2,5% pentru cele emise în euro.

Majoritatea produselor oferite de companii au dobânda tehnică stabilită la nivelul maxim prevăzut de lege. Randamentul plătit de asigurător clienţilor cu astfel de poliţe poate fi mai mare, ajungând la 85%-90% din randamentul obţinut de companie în urma plasării sumelor încasate din prime. Şi aceste poliţe au fost revigorate: Alli­anz-Ţiriac a suplimentat nivelul garantat al randamentului până la 4,5%. La cele două produse de asigurări de viaţă tradiţionale cu capitalizare, compania are dobânzi tehnice garantate pe întreaga perioadă a contractului de 3%, respectiv 3,5%.

Companiile au introdus garanţii ex­tinse la poliţele de viaţă în condiţiile în care estimează că produsele cu cele mai mici riscuri vor fi cele mai bine vândute în acest an. „Pentru acest an, piaţa estimează o pondere de 20%-25% a asigurărilor unit-linked în totalul poliţelor vândute. Cred că va fi jumătate din ceea ce a fost în 2008 ca pondere, şi aceasta în con­diţiile în care creşterea pieţei va fi minimă“, spune directorul general al AIG Life, Theodor Alexandrescu. Şi şefa ING Asigurări de Viaţă, Cornelia Coman, anticipează o cerere redusă de poliţe legate de unităţi de investiţii, considerând că acestea vor avea o pon­dere de numai 20% în vânzările de noi produse de viaţă în 2009. În plus, Coman afirma recent că „efectul pozitiv al crizei este acela că va creşte responsa­bilitatea oamenilor faţă de vi­itorul lor, dezvoltând comportamen­tul de economisire. Însă, în 2009, este posibil ca o parte importantă a consumatorilor să amâne procesul de cumpărare“.

147-26386-29_raducraciun_08_c.jpg«Prin echilibrarea maturităţilor vrem să fim siguri că vom „bloca“ un randament foarte bun şi anul viitor. Anticipez că randamentul garantat pentru 2010 va rămâne în zona de două cifre.»
Radu Craciun, director de investiţii Eureko

12% este randamentul garantat pentru 2009 cu care Eureko încearcă să atragă cât mai mulţi clienţi la asigurarea de viaţă unit-linked

147-26387-29_theodoralexandrescu_08_.jpg«Pentru acest an, piaţa estimează o pondere de 20%-25% a asigurărilor unit-linked în totalul poliţelor vândute. Cred că ponderea va fi jumătate din ceea ce a fost în 2008.»
Theodor Alexandrescu, director general AIG Life

PREFERINŢELE ASIGURAŢILOR

Asigurările tradiţionale au fost mai căutate decât cele unit-linked şi în 2008. Ponderea primelor brute subscrise pentru poliţele tradiţionale a crescut la 57%, comparativ cu 42% din totalul primelor aferente asigurărilor de viaţă în 2007, potrivit datelor publicate de CSA.