În primul semestru din 2017, s-au virat către fondurile de pensii facultative 133,05 milioane de lei (29,22 milioane de euro), cu 23,23% mai mult decât în primul semestru din 2016. 

La 30 iunie 2017, contribuţia medie/participant era de 50,40 lei, cu 1,25% mai mare comparativ cu iunie 2016, dar în scădere cu 15,70% faţă de decembrie 2016. 

Conform raportului ASF, la 30 iunie 2017, un număr de 39.819 participanţi (primii 10% din total participanţi în funcţie de valoare contului) aveau peste 9.667 lei. Valoarea cumulata a activelor deţinute era de 0,74 miliarde lei (44,13% din activele Pilonului III), rezultând o valoare medie a contului de 18.488 lei. De asemenea, 99.548 participanţi (primii 25% din total participanţi în funcţie de valoare contului) aveau peste 5.514 lei. Valoarea cumulata a activelor deţinute era de 1,17 miliarde lei (70,09% din activele Pilonului III), rezultând o valoare medie a contului de 11.745 lei. 

Raportul ASF arată că 63,64% din contribuţiile la fondurile facultative au fost plătite de către angajatori (52,07%) sau de către participanţi împreună cu angajatorii lor (11,58%), în timp ce 36,36% din participanţi au plătit singuri contribuţiile în iunie 2017. În funcţie de locul unde îşi desfăşoară angajatorul activitatea, distribuţia participanţilor în iunie 2017 a fost similară cu lunile precedente, 81% în mediul urban şi 19% în mediul rural. 

În intervalul analizat, iunie 2016 – iunie 2017, au fost efectuate plăţi ale activului personal net către participanţi însumând 37,05 milioane lei, din care 34,71 milioane lei ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, reprezentând 93,68% din total plăţi efectuate (5.454 participanţi), 2,11 milioane lei ca urmare a decesului participantului, 5,70% din total (766 beneficiari) şi 0,23 milioane lei ca urmare a invalidităţii, 0,62% din total (43 participanţi). Plăţile totale au înregistrat o creştere de 60,17% în iunie 2017 comparativ cu iunie 2016, în special ca urmare a creşterii plăţilor aferente deschiderii dreptului la pensie pentru limita de vârsta. 

Urmare acestor plăţi, în perioada iunie 2016 – iunie 2017, s-au efectuat plăţi către Bugetul de stat şi Bugetul asigurărilor sociale de sănătate în valoare de 6,33 milioane lei (0,94 milioane lei contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi 5,39 milioane lei impozitul pe venit). 

Potrivit raportului ASF, 427.349 de participanţi erau înregistraţi în sistemul pensiilor facultative la 30 iunie 2017, cu un avans anual de 7,03% şi 4,17% faţă de decembrie 2016. Ritmul lunar de creştere a fluctuat pe parcursul primului semestru din 2017, înregistrând un maxim în ianuarie (2,02%) şi un minim în februarie anul curent (0,37%). 20.000 persoane au intrat în sistem pe parcursul primului semestru din acest an, cu 4,12% mai mult decât în semestrul I din 2016. 

La 30 iunie 2017 distribuţia pe gen a fost: 49,03% bărbaţi şi 50,97% femei. În ceea ce priveşte distribuţia pe vârstă, raportul participanţilor a fost următorul: 18,38% cu vârstă de până în 35 de ani şi 81,62% cu vârstă de peste 35 ani. 

În intervalul iunie 2016 – iunie 2017, aproximativ 600 de participanţi s-au transferat între fondurile de pensii facultative, activele transferate atingând 5,52 milioane lei. Fondul de pensii care a primit cei mai mulţi participanţi transferaţi (233) şi a înregistrat valoarea cea mai mare a activului transferat (4,48 milioane lei) a fost FPF NN OPTIM. Totodată, FPF NN OPTIM a fost şi fondul de la care s-au transferat cei mai mulţi participanţi (209 persoane), însă fondul de la care s-au transferat cele mai mari valori ale activelor a fost FPF AZT MODERATO cu 2,89 milioane lei. 

AGERPRES