Legislația astfel modificată privind Planul european de redresare energetică va redirecţiona fondurile neutilizate către un nou fond pentru a finanţa proiecte precum: renovarea unor clădiri publice sau private pentru a îmbunătăți eficiența energetică sau pentru a face trecerea la energia regenerabilă; construirea unor instalaţii de încălzire şi energie bazate pe energii regenerabile, şi integrarea acestora în rețele de distribuție; transport public urban curat prin introducerea vehiculelor electrice şi pe bază de hidrogen; infrastructuri locale, precum iluminare stradală eficientă, stocarea energiei electrice sau sisteme inteligente de măsurare.
Fondul va ajuta autorităţile locale şi regionale la finanţarea unor astfel de proiecte, care trebuie să fie viabile din punct de vedere economic şi financiar, așa încât să refinanțeze investițiile în timp util . Începând cu 1 ianuarie 2011, 146,34 milioane de euro vor fi disponibile. Suma este alocată  până la 31 martie 2014.
Contribuțiile din acest fond pot lua forma unor împrumuturi, garanții sau produse financiare. Până la 15% din finanțare poate fi utilizată pentru asistenţa tehnică acordată autorităţilor publice în vederea elaborării de proiecte.