"O astfel de măsură ar contribui în mod semnificativ la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi la implementarea unor măsuri concrete, în sprijinul cetăţenilor, prin intermediul fondurilor europene. Solicităm Ministerului Sănătăţii să intervină în corectarea unor comportamente restrictive, care generează o sursă de blocaj suplimentară ridicată în faţa beneficiarilor, în speţă a implementării proiectelor în sistemul sanitar. De asemenea, un astfel de comportament riscă să împiedice chiar atingerea indicatorilor specifici sistemului sanitar din Documentul Cadru de Implementare al POS DRU, conducând la pierderea altor bani europeni", a declarat preşedintele FSSR,Viorel Rotilă.
În opinia acestuia, absorbţia fondurilor europene este blocată de indiferenţa responsabililor locali, în condiţiile în care mai mulţi manageri ai unităţilor sanitare din Bucureşti creează piedici în implementarea proiectelor europene la nivelul unităţilor pe care le conduc.

"Constatăm cu tristeţe şi indignare faptul că mai mulţi manageri ai unităţilor sanitare din Bucureşti se dovedesc a fi indiferenţi faţă de măsurile cu care venim în sprijinul lor prin intermediul proiectelor pe fonduri structurale, creând adevărate piedici în implementarea acestora la nivelul unităţilor pe care le conduc. Acestea sunt exemple inacceptabile ale unei atitudini de indiferenţă faţă de interesul unităţii şi al propriilor salariaţi întâlnite în capitala ţării, după ce la nivelul întregii ţări am mai întâlnit doar două astfel de exemple negative, respectiv în spitalele judeţene din Argeş şi Ialomiţa. Prin intermediul unor astfel de comportamente sunt împiedicate activităţi de cercetare ce au ca subiecţi salariaţii din sectorul sanitar, campanii de conştientizare privind formarea profesională continuă, acţiunile de consiliere a salariaţilor şi de îmbunătăţire a nivelului de formare al acestora", a mai spus Rotilă.

Preşedintele FSSR consideră că prefectul judeţului Vrancea, Kanty Cătălin Popescu, se află la polul opus, constituind un model strălucit de bune practici în ceea ce priveşte sprijinul acordat beneficiarilor pentru implementarea în bune condiţii a proiectelor implementate în interesul cetăţenilor.