Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul revizuit de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. (FSDI), care a fost prezentat în dezbatere publică, pe site-ul ministerului, în data 28 decembrie 2018.

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea FSDI este elaborat în baza prevederilor art. 4. din OUG nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, iar înființarea FSDI urmează a se realiza în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990.

Prin înființarea FSDI se are în vedere crearea unui vehicul public de investiții financiare/intermediere financiară în acțiuni/participații în proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piața financiară din Romania, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă și, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către economie și proiecte rentabile.

Principalele completări aduse prin proiectul revizuit de Hotărâre de Guvern referă la:

➢ Capitalul social inițial al FSDI și contribuția în natură:
– publicarea listei operatorilor economici ale căror pachete de acțiuni vor constitui aport în natură la capitalul social inițial al FSDI ;
– prezentarea metodelor de evaluare a acestor active din portofoliu.

➢ Guvernanța corporatistă :
– criterii de selecție detaliate și revizuite pentru membrii Consiliului de supraveghere.

FSDI reprezintă unul dintre cele mai importante angajamente asumate în Programul de guvernare care pune în valoare capacitatea economică a companiilor cu capital majoritar de stat pentru crearea de noi unități economice și pentru investiții în infrastructură.