Fondul de Garantare avertizează băncile să ţină cont de faptul că pentru acest an banii alocaţi programului Prima Casă sunt limitaţi şi să nu-şi inducă în eroare clienţii.

„Fondul nu are contact direct cu beneficiarii programului Prima Casă, astfel că responsabilitatea în privinţa încadrării în limitele alocate, monitorizării fluxurilor interne de aprobare a solicitărilor clienţilor, precum  și gestionarea ritmului de acordare a creditelor, aparțin exclusiv băncilor. Pentru protejarea intereselor potenţialilor beneficiari ai programului, băncile sunt invitate să procedeze la o informare corectă şi obiectivă a clienţilor în privinţa prioritizării solicitărilor în raport cu resursele de care dispun și să se asigure că dosarele de credit tip Prima casă sunt aprobate în limita plafonului de care dispun“, se arată într-un comunicat al instituţiei publice.

Plafonul alocat pentru acordarea de garanţii în cadrul Programului Prima Casă în anul 2016 a fost în valoare de circa 1.690,1 milioane lei.

Fondul de Garantare este obligat să evaluează permanent gradul de utilizare a plafoanelor alocate către finanțatori, estimând în baza ritmului de acordare al fiecarei bănci din primul trimestru al anului 2016, data preconizată la care finanțatorii vor finaliza plafoanele.

În ultima perioadă, activitatea de acordare de garanţii în cadrul programului Prima casă a cunoscut o dinamică semnificativ crescută, iar BCR şi-a epuizat fondurile alocate.

Fondul de Garantare a anunţat că sumele vor fi puse la dispoziția finanţatorilor imediat după ce propunerea de realocare a sumelor în favoarea finanţatorilor va fi avizată de Ministerul Finanţelor Publice, pe măsură ce aceştia vor epuiza resursele alocate şi vor trebui să acopere necesarul de garantare în cadrul programului pentru următorul trimestru al anului 2016.