Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (FGDSB) a fost infiintat pentru despagubirea deponentilor la bancile comerciale in faliment. Pana in prezent Fondul si-a exercitat atributiile pentru trei banci comerciale: Banca Albina, Bankcoop si Banca Internationala a Religiilor.
Fondurile din care sunt despagubiti depunatorii se formeaza prin contributiile fiecarei banci comerciale care are ca obiect atragerea de resurse de la persoanele ce intra in regimul compensatiilor. La sfarsitul anului trecut, 32 de banci persoane juridice romane si opt sucursale ale bancilor straine contribuiau la FGDSB. Fondul poate incasa venituri suplimentare din plasamentele pe care le efectueaza, fiind scutit de la plata impozitelor si taxelor catre bugetele publice. „Resursele Fondului le-am investit in titluri de stat, conform legii, beneficiind astfel de un risc zero si de o fructificare eficienta a plasamentelor”, afirma Liviu Marica, director general adjunct al FGDSB.
Cand sumele disponibile in Fond devin insuficiente, atunci el poate apela la resursele statului sau la solutii de forta majora, impovarand bancile cu contributii suplimentare. Asa s-a intamplat in cazul Banckcoop si BIR, doua falimente de pe urma carora FGDSB a ramas dator cu 3.500 miliarde lei la Banca Nationala a Romaniei. Cu banii de la BNR, Fondul a putut sa faca fata platilor, de aproape 4.600 miliarde lei, catre deponentii celor doua banci.
Banii sunt luati cu titlu de imprumut si, conform intelegerii cu BNR, vor fi rambursati in rate semestriale, pana in anul 2005. Bancile comerciale au fost, la randul lor, obligate sa cotizeze suplimentar la Fond, cu o suma totala de aproape 628 miliarde lei, in anul 2000 (valoare care s-a adaugat contributiei anuale de 425 miliarde lei).
Platile pe care le efectueaza Fondul pentru despagubirea deponentilor sunt, de asemenea, recuperabile din sumele rezultate de pe urma valorificarii de catre lichidator a activelor institutiilor in faliment. „Valorificarile merg extrem de greoi. In termeni reali, am recuperat 19,7% din platile efectuate pentru depunatorii Bancii Albina, 7,6% din cele aferente Bankcoop, respectiv 16,5%, din compensatiile acordate depunatorilor BIR”, afirma Marica. In cifre absolute, intrarile in Fond au fost de 785 miliarde lei. Ordonanta aprobata anul trecut (Ordonanta nr. 138/2001), pentru reglementarea activitatii FGDSB, i-a atribuit Fondului un nou rol: acela de lichidator al bancilor comerciale. In noua sa postura, Fondul nu va soma. „Banca Romana de Scont va fi prima banca la care vom fi lichidator”, precizeaza oficialul FGDSB (BNR a inaintat la tribunal cererea de faliment a BRS). Comisionul perceput pentru activitatea de lichidare va fi de 3%, afirma aceeasi sursa.
In ceea ce priveste nivelul despagubirilor deponentilor la BRS, Marica nu-si face probleme. Fondul are un sold pozitiv de peste 1.200 miliarde lei, in timp ce compensatiile catre depunatorii BRS sunt de aproape 15 miliarde lei. BRS, ca si Banca Turco-Romana, au contribuit la Fond cu cota maxima aplicata resurselor atrase, drept sanctiune pentru practicarea unor politici bancare considerate imprudente.    

Fondul de garantare e solvabil

Indicatori (mld. lei)    31.12.2000    31.12.2001    %
Resurse totale                5.411    7.083,9    130,9
Din care:
– contributia bancilor            1.307,7    1.853,2    141,7
– cota-parte din profit            528,3    945,2    178,9
– imprumuturi de la BNR            3.500    3.500    100
– recuperari de la bancile in faliment    75    785,4    1.046,3
Plati efectuate                5.023,4    5.811,1    115,7
Din care:
– compensatii platite            4.938,1    4.951,4    100,3
– plati aferente imprumuturilor        85,2    859,7    1008,9
din care:
– plati pentru rambursarea imprumuturilor    –    300    –
– dobanzi aferente imprumuturilor        85,2    559,7    –
Soldul Fondului                 387,6    1.272,8    328,3
Nota: Sumele prezentate in tabel reprezinta situatia fondurilor de garantare de la infiintarea lui si pana la data de 31 decembrie 2001, comparativ cu 31 decembrie 2000.

O treime din depozite sunt garantate
        Total    Garantate
Depozite nominative (numar titulari):
– 2000        4.625.364    4.455.333
– 2001        5.340.419    5.113.333
Depozite nominative (miliarde lei):
– 2000        61.794    25.028
– 2001        102.917    38.519

Falimentele au costat 5.000 miliarde lei
Banca         Compensatii *    Plati*
in faliment        total    efectuate
Banca Albina        361    361    
Bankcoop        2.755    2.732    
BIR            1.877    1.859    
Total (31.12.2001)    4.993    4.952
Nota: Datele limita pentru ridicarea compensatiilor sunt: 14 iulie 2002 pentru deponentii Bancii Albina, 14 aprilie 2003 pentru cei ai Bankcoop si 8 octombrie 2003 pentru depunatorii la BIR.

Despagubiri ca in UE, abia in 2007
Depozitele IMM-urilor vor fi garantate din anul 2005

Ministerul Finantelor Publice pregateste o noua lege pentru functionarea Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (FGDSB). Printre elementele de noutate fata de legislatia existenta, se disting: majorarea plafonului de despagubire a deponentilor la institutiile de credit in faliment, asa incat pana in anul 2007 acesta sa atinga limita maxima practicata in UE, si introducerea intreprinderilor mici si mijlocii in schema de garantare a FGDSB.
O lista certa cu noii beneficiari ai sistemului de garantare a depunerilor la institutiile de credit nu a fost inca stabilita. Totusi, Liviu Marica, director general adjunct al Fondului, afirma ca printre acestia se vor afla asociatiile de locatari si persoanele care desfasoara activitati independente.
Conform graficului stabilit in prezent, persoanele juridice vor intra in schema de garantare a Fondului abia in anul 2005. Volumul maxim al despagubirilor va fi similar cu cel practicat pentru persoanele fizice, respectiv 10.000 de euro, in primul an de la intrarea sub incidenta legii FGDSB. Platile se vor elibera in moneda nationala, indiferent de valuta in care au fost depuse economiile, contravaloarea acestora calculandu-se la cursul valabil la data pronuntarii hotararii judecatoresti privind falimentul unei banci sau cooperative de credit.r
Aparitia unor noi beneficiari ai despagubirilor oferite de FGDSB va conduce la diminuarea cotelor anuale cu care bancile contribuie la formarea Fondului. Propunerile actuale vizeaza reducerea la jumatate a acestora, astfel: 0,4% contributia minima, comparativ cu 0,8% cat este in prezent, si 0,8% cea maxima, fata de 1,6% (contributia la Fond creste peste cota minima aplicata resurselor atrase de institutiile de credit, in functie de riscul pe care il comporta plasamentele efectuate de acestea). Noile cote ar urma sa intre in vigoare de la inceputul anului 2006.r
Conform noului proiect de act normativ, conducerea Fondului va fi asigurata de un viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei, care, ca si in prezent, va exercita functia de presedinte al FGDSB. Alte doua persoane vor fi numite de BNR in Consiliul de administratie al Fondului. Acestora li se vor alatura doi membri numiti de Asociatia Romana a Bancilor, unul de Ministerul Finantelor si unul numit de Ministerul Justitiei.r
r
Sume garantate In viitorr
AnultSuma despagubitar
t(euro/deponent)r
2002t4.000*r
2003t5.000r
2004t6.000r
2005t10.000r
2006t15.000r
2007t20.000r
plafonul maxim este in prezent de 100,453 milioane lei