Veniturile din contribuțiile datorate de societățile de asigurări au atins, în anul 2014, suma de 58,46 milioane de lei, față de 59,12 milioane de lei în 2013, se arată într-un comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Cotele pentru contribuția asigurătorilor la FGA s-au menținut la nivelul anului anterior: pentru asigurările de viaţă: 0,3% din primele brute subscrise (PBS), respectiv 0,8% din PBS pentru asigurările generale.

În anul 2014, asigurătorii care au virat contribuţii la FGA au fost în număr de 45, din care 37 sunt societăţi de asigurare autorizate de ASF și 8 sunt sucursale ale companiilor de asigurare din Spațiul Economic European deschise pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.

Totodată, anul trecut, veniturile din plasamente financiare ale FGA au fost de 32,31 milioane de lei, în comparație cu 40,67 milioane de lei, nivel consemnat în anul 2013.

FGA a înregistrat venituri totale în valoare de aproximativ 90,77 milioane de lei, cu circa 9 milioane de lei mai puțin față de 2013, menţionează comunicatul citat. 

Cheltuielile operaționale aferente anului trecut s-au situat la 12,70 milioane de lei, în scădere cu 5,62 milioane de lei față anul 2013. Dintre acestea, cheltuielile reprezentând plăți de indemnizații/despăgubiri aferente creditorilor de asigurări au fost în sumă de 1,29 milioane de lei.

Anul trecut, FGA a înregistrat un excedent de circa 78,07 milioane de lei, mai puțin cu 2,94 milioane de lei în comparație cu anul precedent.

Plasamentele financiare ale FGA

La sfârșitul anului 2014, disponibilitățile FGA erau plasate în: conturi curente, depozite, titluri de stat la instituții de credit și Trezoreria statului.

Deținerile de titluri de stat reprezintă, la finele anului 2014,  68,67% în totalul plasamentelor, în timp ce ponderea depozitelor în total plasamente este de 30,27%, iar cea a disponibilităților din conturile curente este de 1,06%.

Principalele atribuţii ale FGA vizează analizarea, verificarea şi aprobarea dosarelor de daună şi a creanţelor de asigurări înregistrate în evidenţele sale, precum şi plata din disponibilităţile sale, în condiţiile legii şi în baza hotărârii Comisiei Speciale, a sumelor reprezentând despăgubiri către creditorii de asigurări.

Te-ar putea interesa și: