Codul Fiscal, în forma aprobată de Parlament, va genera o majorare a deficitului bugetar la 3% din PIB, va periclita realizările economice obţinute de România în ultimii ani şi va determina revenirea la austeritate, se arată în documentul intitulat "O Decizie Crucială", semnat de şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) pentru România, Andrea Schaechter, şi de reprezentantul rezident al FMI pentru România şi Bulgaria, Guillermo Tolosa. "România a făcut paşi importanţi în ultimii şapte ani pentru a-şi îmbunătăţi finanţele publice controversate. Suntem îngrijoraţi că, în forma sa actuală, acest Cod Fiscal, ar periclita aceste realizări. El ar presupune o pierdere anuală de venituri de aproximativ 2,2% din PIB şi o majorare a deficitului bugetar de până la cel puţin 3% din PIB, plasând astfel datoria publică pe o traiectorie ascendentă. În mod alternativ, pentru a menţine sub control deficitul, s-ar impune reducerea cheltuielilor statului precum şi renunţarea la iniţiativele noi de cheltuieli, inclusiv la cele de infrastructură, apărare, salarii, sănătate şi educaţie", se menţionează în documentul citat.

Să nu repetăm deceniul nefericit!

Conform semnatarilor, dacă reducerile de taxe aprobate deja rămân în vigoare, austeritatea va deveni în mod inevitabil necesară atunci când finanţarea ieftină şi abundentă va înceta şi datoria va atinge niveluri mai mari. "România a trecut deja în ultimul deceniu printr-un astfel de ciclu nefericit de stimulare excesivă în vremuri bune şi de austeritate strictă în vremuri grele. El nu ar trebui să fie repetat", se subliniază în documentul oficialilor FMI. Potrivit acestora, reanalizarea Codului Fiscal în Parlament reprezintă o oportunitate pentru autorităţi pentru a-şi preciza priorităţile fiscale pe termen mediu şi pentru a evalua realist dimensiunea spaţiului fiscal şi viteza cu care acesta poate fi generat. De asemenea, reexaminarea oferă posibilitatea redimensionării în consecinţă a reducerilor de impozite şi taxe propuse, fapt care va reprezenta o decizie crucială de conservare a succeselor atât de greu obţinute în materie de stabilitate macroeconomică, afirmă reprezentanţii Fondului.

Pachet "direcţionat aproape exclusiv spre impulsionarea consumului"

Mai mult, semnatarii documentului susţin că reducerile ţintite de impozite şi taxe generează cele mai bune rezultate. "Pachetul fiscal propus în prezent este direcţionat aproape exclusiv spre impulsionarea consumului, ce constituie deja componenta economiei cu cea mai rapidă creştere. Avantajele iniţiativelor de politici fiscale de impulsionare a consumului au o probabilitate de viaţă scăzută, dacă rata de creştere a investiţiilor este mică. Nu încercăm să spunem că România nu ar putea să beneficieze de pe urma unor impozite şi taxe mai scăzute. Pentru a crea, însă, spaţiul fiscal necesar unor reduceri prudente de impozite şi taxe sunt necesare acţiuni mai concrete, mai mult timp şi o strânsă coordonare între toate ministerele de linie şi ANAF, în mod deosebit o mai bună colectare a impozitelor şi taxelor, cheltuirea mai eficientă a banilor publici şi deplasarea dinspre investiţiile finanţate de la buget către proiectele finanţate din fonduri UE. În toate aceste trei domenii se înregistrează progrese, dar atunci când se calculează cifrele, ele nu sunt încă suficiente pentru a acoperi sumele considerabile pe care le impune finanţare măsurilor din Codul Fiscal", se arată în opinia reprezentanţilor FMI.

Ce facem la capătul unei etape de "strâns cureaua"?

Pe de altă parte, în opinia celor doi autori ai documentului citat, măsurile de stimulare fiscală trebuie aplicate la momentul potrivit, pentru că, deşi situaţia economică este încă foarte dificilă pentru mulţi români, ţara are un ritm rapid de creştere în prezent, iar salariile au crescut în acest an cu peste 7 procente. "Nu este evident faptul că o stimulare fiscală suplimentară ar fi de dorit la acest moment, dacă ea trebuie finanţată printr-o datorie mai mare", se subliniază în document. În acest context, oficialii citaţi susţin că politica fiscală trebuie să fie sustenabilă. "După mulţi ani în care a strâns cureaua, România a reuşit să ajungă în anul 2014 la un deficit structural sustenabil, nemaiavând nevoie de alte reduceri de deficit în anii 2015 sau 2016. Datoria publică, care este acum de aproape două ori şi jumătate mai mare decât înainte de criză, când este măsurată prin raportare la economie, se va stabiliza. În ochii investitorilor aceasta ar putea reprezenta un punct forte considerabil, mai ales dacă avem în vedere incertitudinile ce încă se menţin în ţările vecine din regiune", precizează reprezentanţii FMI. În concluzie, experţii Fondului susţin că România mai are o alternativă să îşi reducă treptat datoria publică, în afară de reducerea cheltuielilor statului şi renunţarea la alte iniţiative de investiţii, şi anume temperarea vitezei de implementare a măsurilor de politică fiscală, precum şi a noilor planuri de cheltuieli.

Sursa: AGERPRES