"Media modificărilor anuale ale Codului Fiscal la nivel european, a diverselor aspecte tehnice, în niciun caz fundamentale, este de 50. În România, numai în acest an, am avut 261 de modificări ale Codului Fiscal. Timpul mediu de dezbatere cu partenerii sociali şi stakeholderii pentru implementarea măsurilor de modificare a legislaţiei cu incidenţă asupra mediului economic, este de trei ani. În România, am atins un record nemaiîntâlnit de zero zile (a se vedea ultima OUG de modificare a dialogului social). Reiterez faptul că este necesară asigurarea stabilităţii cadrului legal şi predictibilităţii pentru IMM-uri, cu simplificarea birocraţiei, reducerea cheltuielilor administrative şi valorificarea bunelor practici în domeniul reglementărilor fiscale din celelalte state europene", a declarat Florin Jianu.

CNIPMMR arată că modificările şi completările Codul Fiscal nu au respectat normele de tehnică legislativă şi principiile fiscalităţii şi dialogului social în condiţiile în care încrederea în sistemul fiscal este o condiţie esenţială pentru investitori.

Potrivit sursei citate, pentru asigurarea unui mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, evaluarea sistematică a impactului se face prin aplicarea Testului IMM, care se efectuează de către iniţiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia. Evaluarea constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii de introducerea noilor reglementări. "Este obligatorie consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi al Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziţiei lor, documente ce vor însoţi proiectul de act normativ până la adoptare", subliniază comunicatul CNIPMMR.

În plus, modificările Codului Fiscal nu au respectat principiile fiscalităţii, respectiv asigurarea informării contribuabililor, potrivit cărora modificarea/completarea documentului se realizează "prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României". De asemenea, nu este respectată nici predictibilitatea impunerii care spune că trebuie să se asigure "stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii", "pentru o perioadă de timp de cel puţin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii obligatorii".

Reprezentanţii IMM-urilor amintesc de practica Uniunii Europene, unde sarcinile de reglementare pentru întreprinderi, cetăţeni şi administraţiile publice sunt menţinute la un nivel minim iar impactul legislaţiei este evaluat pe tot parcursul ciclului de elaborare a politicilor, de la etapa de concepere a unei politici, până la aplicarea şi revizuirea acesteia. Printre exemplele de bune practici din UE, CNIPMMR citează Germania, Polonia, Norvegia şi Marea Britanie, unde se realizează ample analize şi consultări pentru modificarea reglementărilor fiscale.