Dacă actuala criză a datoriilor din zona euro se intensifică, presiunile asupra finanţării şi capitalului băncilor din regiune le-ar putea forţa să reducă finanţarea subsidiarelor lor din Europa emergentă sub nivelul justificat de condiţiile locale, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară Fitch Ratings. Ca rezultat, declinul finanţării către Europa emergentă va reduce accesibilitatea la credite şi scăderea PIB-ului în multe state, apreciază agenţia. Sectoarele bancare din Croaţia, Bulgaria, Serbia şi România au cele mai puternice legături cu băncile din Grecia şi Italia. În Polonia, Ungaria şi Cehia, acţionariatul străin este mult mai diversificat. Prezenţa băncilor din Portugalia, Irlanda şi Spania este limitat în Europa Centrală şi de Est, consideră agenţia de evaluare financiară.
Analiza Fitch arată că în primul semestru din acest an creditarea băncilor din Europa Occidentală (a băncilor mamă şi a subsidiarelor din Europa Centrală şi de Est) către ţările din Europa Centrală şi de Est a fost în linii mari stabilă, deoarece reechilibrarea macroeconomică şi reducerea gradului de îndatorare au constrâns cererea pentru credite. Totuşi, susţine Fitch, se pare că băncile din Grecia au redus creditarea mai mult decât alte bănci din zona euro, ceea ce sugerează că băncile din zona euro, dacă sunt sub presiune severă pe pieţele lor interne, şi-ar putea reduce expunerea la pieţele lor cheie. Băncile din Europa Centrală şi de Est au o expunere directă mică la Grecia sau la datoria suverană a statelor periferice din zona euro. Dar o perspectivă de creştere mai slabă şi efectul negativ al deprecierii valutei asupra celor care au împrumuturi denominate în valută ar putea afecta calitatea activelor, susţine Fitch.
Agenţia consideră că o intrare în incapacitate de plată a Greciei sau a sistemului bancar nu va determina băncile elene să-şi repatrieze capitalul de la subsidiarele lor din Europa Centrală şi de Est, deşi ele vor fi mai puţin capabile să furnizeze o majorare de capital dacă va fi nevoie.  Iniţiativa de la Viena, un demers coordonat de Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie si Dezvoltare (BERD), a avut un rol esenţial pentru evitarea colapsului economic în Europa de Est, în 2008 şi 2009. Erste, UniCredit SpA şi Raiffeisen Bank International AG se numără printre băncile care s-au angajat să continue finanţarea subsidiarelor din ţări precum România şi Ungaria.