Conform proiectului de Hotărâre "pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii", autorităţile vor să introducă activităţi secundare care pot fi desfăşurate de Fond, precum acordarea din fonduri proprii a finanţărilor şi asumarea angajamentelor de finanţare, servicii de informare şi consultanţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii, legate de realizarea activităţilor de garantare şi finanţare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase, administrarea de fonduri publice, în scopul implementării politicilor naţionale referitoare la sprijinirea mediului de afaceri, alte forme de învăţământ, alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi şi activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice. 

'În privinţa introducerii unor noi activităţi secundare, menţionăm faptul că această necesitate a apărut ca urmare a iminentei demarări a implementării instrumentelor financiare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, a Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 şi a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, motiv pentru care trebuie asigurată de urgenţă baza legală pentru ca FNGCIMM să poată participa la derularea acestor programe. În acest fel, Fondul ar putea fi implicat în diverse domenii de activitate, cum ar fi acordarea de finanţări din fonduri europene, acordarea de consultanţă şi şcolarizare antreprenorilor români cu privire la posibilităţile şi modalităţile de obţinere a finanţărilor garanţiilor acordate prin diverse programe guvernamentale şi realizarea unor studii de piaţă privind impactul şi îmbunătăţirea modului în care statul sprijină mediul de afaceri', se arată în nota de fundamentare a proiectului. 

Potrivit acestuia, o absorbţie accelerată a fondurilor europene PNDR şi POCU este un deziderat care poate fi atins prin contribuţia FNGCIMM.

AGERPRES