1. Credite rambursabile pentru investitii in domeniul gestiunii, reciclarii si eliminarii deseurilor componenta – acumulatori auto, uleiuri uzate,
deseuri de ambalaje, deseuri de mase plastice si deseuri de anvelope uzate.
2. Credite nerambursabile pentru actiuni educative in domeniul
gestiunii, reciclarii si eliminarii deseurilor. Pachetele informative se gasesc pe Internet, la adresa www.mappm.ro/ AFM/ sau la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, Bucuresti
De asemenea, informatiile se mai pot obtine si de la sediile teritoriale ale Inspectoratelor de Protectie a Mediului. Termenul limita de depunere a proiectelor este 10 februarie 2003.

Programul de infratire institutionala – Apel propuneri de proiecte 2003
Beneficiari: A) autoritati urbane din statele membre ale Uniunii Europene si din statele candidate. B) autoritati locale si regionale, precum si federatii si asociatii ale autoritatilor locale din statele membre ale Uniunii Europene si din statele candidate.
Valoarea programului
Limite de buget: A) Intre 2.000 si 20.000 euro/proiect; B) Intre 2.000 si 50.000 euro/proiect. Finantarea nerambursabila din partea UE
nu poate depasi 50% din totalul
costurilor eligibile ale proiectului. Cererile de finantare se trimit prin posta la adresa:
„European Commission Directorate-General for Education and Culture Youth, civil society and communication Visits, placements, partnerships with civil society Town-twinning
department 200, rue de la Loi VM-2 4/35 B-1049 Brussels”
Termene limita:
· 28 februarie 2003;
· 30 aprilie 2003;
· 17 iulie 2003.
Informatii suplimentare:
[email protected]
[email protected] sau prin telefon la: 00.32.2.295.26.85 intre 9.30 si 12.30 sau prin fax la: 00.32.2.296.23.89.