Conform ministerului de resort, care a avut calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul acestui proiect, obiectivul general al programului a vizat reducerea vulnerabilităţilor umane şi a ecosistemului la schimbările climatice şi elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbările climatice. 

"În acest scop, în cadrul Programului RO07 a fost implementat proiectul predefinit "Calea verde spre dezvoltarea durabilă", cu un buget de 4.680.460 euro, prin care au fost dezvoltate strategii şi măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice, dar au fost implementate şi acţiuni de îmbunătăţire a eficientei energetice pentru clădiri. Prin rezultatele sale, Programul RO07 asigură resursa tehnică (experţi) pentru evaluarea şi reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice a instituţiilor, organizaţiilor şi publicului din Regiunea 7 Centru, precum si instrumente pentru adaptarea la schimbările climatice, respectiv strategii, planuri de acţiuni, ghiduri, studii în domeniul adaptării la schimbările climatice", transmite Agerpres. 

Printre rezultatele derulării acestui program se află: elaborarea a trei Strategii şi trei Planuri de acţiune privind adaptarea la schimbările climatice pentru sectoarele vulnerabile identificate în municipiile Sibiu, Târgu Mureş şi Braşov (transport, energie etc.), întocmirea unui Ghid pentru elaborarea unei strategii de adaptare la schimbări climatice (în română şi engleză), precum şi a altor cinci Ghiduri specifice pentru sectoarele vulnerabile selectate, realizarea a patru studii meteorologice şi a unui studiu de trafic privind evaluarea eficientei traficului si a rutelor alternative în situaţii de fenomene extreme, şi, nu în ultimul rând, instruirea în domeniul adaptării al schimbările climatice a 300 de persoane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a ONG-urilor de mediu, agenţilor economici şi mass-media. 

Bugetul total al programului a fost de 5.078.116 euro, din care 4.316.399 euro finanţare nerambursabilă din Granturile SEE 2009 – 2014 şi 761.717 euro cofinanţare de la bugetul de stat, prin Ministerul Mediului.