Călătorii din transportul feroviar ar trebui să fie pe deplin protejaţi, indiferent de destinaţia lor în UE. De asemenea, Comisia urmăreşte garantarea informării adecvate a călătorilor şi îmbunătăţirea în mod semnificativ a drepturilor călătorilor cu handicap sau cu mobilitate redusă. În acelaşi timp, propunerea CE este proporţională şi recunoaşte faptul că operatorii feroviari pot, în anumite circumstanţe stricte, să fie scutiţi de obligaţia de despăgubire a călătorilor în caz de întârziere. 

"Datorită Uniunii Europene, călătorii beneficiază de un set complet de drepturi, indiferent de locul în care se deplasează pe teritoriul UE. Cu toate acestea, încă există prea mulţi călători şi navetişti în transportul feroviar european care nu sunt informaţi în mod corespunzător cu privire la drepturile lor. Noua noastră propunere urmăreşte remedierea acestei situaţii. Am convingerea că iniţiativa noastră va consolida acest sector, asigurând un echilibru corect între protecţia călătorilor şi competitivitatea sectorului feroviar", a afirmat comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc. 

Propunerea Comisiei actualizează normele existente privind drepturile călătorilor din transportul feroviar în cinci domenii principale: aplicarea uniformă a normelor (serviciile de lungă distanţă interne şi transfrontaliere urbane, suburbane şi regionale nu mai pot fi exceptate de la aplicarea normelor privind drepturile călătorilor. În prezent, doar 5 state membre – Belgia, Danemarca, Italia, Ţările de Jos şi Slovenia – aplică integral normele, în timp ce altele au pus în aplicare diferite grade de derogări, care îi privează pe călători într-o mare măsură de drepturile lor), informare şi nediscriminare (o mai bună informare a călătorilor cu privire la drepturile lor, de exemplu prin imprimarea informaţiilor pe bilet. Călătorii care utilizează servicii conectate cu bilete separate trebuie să fie informaţi dacă drepturile lor se aplică pentru întreaga călătorie sau numai pe anumite segmente. Discriminarea pe motive de naţionalitate sau loc de reşedinţă este interzisă), drepturi îmbunătăţite pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă (dreptul obligatoriu la asistenţă în toate serviciile şi despăgubirea integrală pentru pierderea sau repararea echipamentelor de mobilitate. Informaţiile relevante trebuie să fie furnizate în formate accesibile, iar personalul feroviar trebuie să beneficieze de formare în vederea sensibilizării cu privire la persoanele cu handicap), asigurarea respectării legislaţiei, procedurile de soluţionare a reclamaţiilor şi sancţiuni (termene şi proceduri clare pentru soluţionarea reclamaţiilor şi responsabilităţi şi competenţe clare ale autorităţilor naţionale responsabile cu aplicarea şi asigurarea respectării drepturilor călătorilor), proporţionalitate şi echitate juridică (o clauză de "forţă majoră" va scuti societăţile feroviare de obligaţia de a plăti despăgubiri în cazul unei întârzieri cauzate de catastrofe naturale care nu pot fi prevăzute sau împiedicate. Potrivit normelor actuale, societăţile feroviare trebuie să plătească despăgubiri chiar şi atunci când se confruntă cu astfel de evenimente). 

Propunerea Comisiei trebuie examinată şi adoptată de Parlamentul European şi de Consiliu (de statele membre ale UE) înainte de a intra în vigoare. 

Piaţa unică pentru transportul feroviar de călători este în prezent în curs de dezvoltare prin introducerea planificată a concurenţei pe pieţele naţionale. Un nivel ridicat de calitate a serviciilor feroviare şi protecţia drepturilor utilizatorilor sunt esenţiale pentru a îndeplini obiectivul de mărire a ponderii transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport, se arată în comunicat. 

AGERPRES