Astfel, cererile de solicitare a ajutorului de stat în agricultură privind plata primelor de asigurare se depun, până la data de 31 octombrie 2011, la centrele APIA judeţene.
Ajutorul de stat se referă la poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare plătite, pentru culturile înfiinţate în primăvara anului 2011 (plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi, de hamei şi de vii.
Fermierii vor primi ajutor de stat sub formă de rambursare a unei cote procentuale din costul primelor de asigurare plătite de către producătorii agricoli, astfel: 70% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile  care pot fi asimilate dezastrelor naturale sau 50% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare.
Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei agricole primare.
Cererile se depun însoţite de mai multe documente: centralizatoarele poliţelor de asigurare, dovadă cont activ trezorerie, declaraţia pe propria răspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una dintre categoriile: microîntreprindere sau întreprindere mică ori mijlocie, certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice.
Se vor mai depune la dosar şi poliţele de asigurare încheiate pentru culturile agricole, documentele de plată a primelor de asigurare aferente acestora, documentul din care să reiasă că obiectul de activitate îl constituie exploatarea terenurilor agricole, precum şi copia cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul respectiv, înregistrată la APIA, din care rezultă structura culturilor agricole.