Astfel, potrivit unei Hotărâri adoptate de Executiv, persoanele care au obiecte de artă, bijuterii şi metalele preţioase de peste 100 grame, blănuri, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare sau obiecte de colecţie nu pot primi prestaţii sociale.
Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind venitul minim garantat, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului şi alocaţia pentru susţinerea familie simplifică procedura de acordare a ajutoarelor sociale şi stabileşte o singură listă de bunuri care duce la excluderea solicitanţilor de la acordarea de ajutor social.
Actul normativ prevede că beneficiarii sunt obligaţi să-şi plătească impozitele locale, respectiv impozitul pe imobile, terenuri şi autovehicule. În plus, beneficiarii de venit minim garantat, care vor ieşi din plată pentru că nu şi-au plătit impozitele nu mai pot fi obligaţi să muncească în folosul comunităţii.
Copiii în vârsta de pâna la 18 ani care urmează o formă de învăţământ în străinătate vor fi luaţi în calcul la stabilirea alocaţiei de susţinere a familiei numai dacă respectivele unităţi de învăţământ prezintă dovezi privind frecventarea cursurilor şcolare peste hotare. Tinerii în vârstă de până la 18 ani care termină cele zece clase obligatorii de învăţământ vor fi luaţi în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, ca membri ai familiei.
Venitul minim garantat, alocaţia de susţinere a familiei şi indemnizaţia de creştere a copilului rămân la acelaşi nivel reglementat în prezent.
Beneficiarii trebuie să plătească taxele locale
Primăriile vor verifica până la sfârşitul lunii ianuarie dacă persoanele care încasează venit minim garantat, alocaţia de susţinere a familiei sau indemnizaţia de creştere a copilului şi-au plătit taxele locale, în caz contrar aceste drepturi sociale urmând să fie suspendate din februarie, pe cinci luni.
În situaţia în care însă, după acest termen, nu a fost îndeplinită obligaţia de plată, dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziţia primarului ori, după caz, prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale. Îndeplinirea acestei obligaţii va fi verificată anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.
Procedura a fost reglementată de Guvern prin Ordonanţă de Urgenţă intrată în vigoare la începutul acestui an. Actul normativ stabileşte că, începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile beneficiare au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.