O nouă facilitate extrem de utilă pentru consumatorii de energie electrică şi gaze naturale din România!

Românii îşi vor putea schimba furnizorul de curent la gaze în numai 24 de ore

ANRE anunţă o nouă platformă online de schimbare a furnizorului de curent sau gaze, platformă ce va conduce la reducerea birocraţiei şi posibilitatea realizării acestei schimbări în numai 24 de ore.

În şedinţa Comitetului de reglementare al ANRE de astăzi, 26 ianuarie, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale.

Ordinul de aprobare a Regulamentului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la data de 28 august 2022.

Ce alte avantaje aduce noul act normativ promovat de ANRE?

Noul regulament aprobat de ANRE asigură cadrul de implementare a platformei online care să optimizeze procesele operaţionale din piaţa de energie în scopul reducerii birocraţiei pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, generate de solicitările de schimbare a furnizorului prin gestionarea fluxului de informaţii în mod complet automatizat pentru a onora solicitările, respectând termenele legale şi utilizând eficient resursele financiare şi umane a tuturor entităţilor implicate.

Potrivit instituţiei, în perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2022, ANRE implementează proiectul “Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale”.

Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Asta înseamnă că România va putea îndeplini noile cerinţe europene care prevăd ca până în anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului să se finalizeze în 24 de ore, precum şi realizarea interoperabilităţii datelor referitoare la schimbarea furnizorului din punct de vedere al formatului.