Volumul importurilor a fost de 26,55 miliarde euro, in creştere cu 20,4% faţă de primele şase luni ale anului 2010, informează Ministerul Economiei. Soldul balanţei comerciale din primul semestru al anului 2011, în valoare de –4,54 miliarde euro, este inferior celui înregistrat în aceeaşi perioadă a anul 2010 (o scădere cu 340,9 milioane euro).
„Creşterea exporturilor reprezintă unul dintre principalele motoare ale creşterii economice, iar aceste evoluţii ne încredinţează că economia României se află pe drumul bun”, a declarat ministrul Economiei, Ion Ariton.
Exporturile româneşti au înregistrat în luna iunie 2011 o dinamică de 11,9%, atingând nivelul de 3,76 miliarde euro, continuându-se tendinţa de creştere a exporturilor româneşti manifestată în primele cinci luni ale anului 2011. Se păstrează în acest fel, ritmul de creştere a exporturilor pentru o perioadă consecutivă de 20 luni (constant pozitiv).
Importurile CIF aferente lunii iunie 2011 s-au cifrat la 4,95 miliarde Euro şi au un ritm inferior de creştere (comparativ cu exporturile), de 7,1 %, semn al menţinerii investiţiilor din activitatea productivă din România.
În primele şase luni ale anului 2011 se menţine caracteristica de creştere în ritm mai înalt a exporturilor către ţările din afara UE (creştere de 37,2% faţă de o creştere de 24,9% în ţările membre ale Uniunii Europene), în special în ţări mai puţin afectate de criză sau care au reluat mai rapid creşterea economică.
Această valoare constituie o dinamică record, ce nu a mai fost atinsă în domeniul relaţiilor comerciale externe în ultimii 20 de ani.
Aproape trei sferturi din schimburile comerciale se fac cu UE
Structura prezintă o îmbunătăţire constantă, ponderea produselor industriei constructoare de maşini şi echipamente de transport fiind de 42,1%. Din totalul exporturilor româneşti, 75,7% reprezintă produsele manufacturate.
Orientarea geografică spre ţările Uniunii Europene se menţine (71,5% din exporturi şi 71,26% la import), dar au apărut primele semne de creştere a exporturilor către ţări terţe, mai puţin afectate de criză (creştere a exporturilor de 37,2%, mult peste media valorilor înregistrate în Uniunea Europeană : creştere 24,9%).
Principalele grupe de produse exportate în primul semestru al acestui an de România în ţări din afara Uniunii Europene au fost: uleiuri din petrol, aparate electrice pentru telefonie, deşeuri şi resturi din fontă, fier sau oţel, componente auto, lemn, autorisme, nave, produse laminate din fier şi oţel, îngrăşăminte, fire şi cabluri electrice, anvelope din cauciuc şi medicamente. 
Printre ţările cu creşteri semnificative se numără Japonia – creştere de 26,52% a exporturilor (componente auto, rulmenţi, aparate electrice, produse de sticlărie, vinuri),  Canada – creştere a exporturilor ( 122,47%) (maşini şi aparate electrice, cazane şi echipamente nucleare, componente şi părţi de avioane), SUA – creştere cu 52,2% (componente auto, îngrăşăminte produse chimice), Brazilia – creştere cu peste 105,61% (autoturisme şi componente auto, material rulant, echipament petrolier).
Acestea sunt urmate de Federaţia Rusă  creştere a exporturilor de 52,38% (piese şi componente auto, frigidere şi mobilă), Ucraina creştere a exporturilor de peste 77% (produse minerale, maşini şi echipamente electrice, autoturisme şi componente auto) şi Turcia creştere a exporturilor de 27,44% ( produse minerale, produse ale industriei chimice, produse din metal, maşini şi aparate electrice, automobile şi piese auto).
“Există o serie de alte ţări, cu o creştere de peste 50% a exporturilor: Azerbaidjan (140,81%), Kazahstan (183,38%), Serbia (62,68%), Bosnia Herţegovina (73,95%), Muntenegru (60,28), Africa de Sud (191,14%), Emiratele Arabe Unite (103,41%), Iordania (158,01%), Tunisia (177,27%), Irak (96,46%), Kuweit (320,26%), Arabia Saudită (205,5%), Afganistan (244,3), Pakistan (128,36%), Singapore (129,66%), Vietnam (70,56%), Columbia (76,01%), Guatemala (63,79)”, potrivit Ministerului Economiei.
Germania, principala ţară de unde importăm
Importurilor României în primul semestru al anului 2011 continuă să fie alcătuite, pe de o parte, din bunuri de investiţii sau produse industriale de completare pentru industria românească ( 64,3%) şi, pe de altă parte, din produse generatoare de energie (11,7%) şi materii prime şi materiale (3,7%). Produsele agricole au reprezentat 6,9%  din importuri, comparativ cu 5% din exporturi.
Orientarea geografică a importurilor nu a înregistrat o modificare majoră, pe primele cinci locuri aflându-se Germania, Italia, Ungaria, Franţa, şi China cu peste 48% din importuri, Federaţia Rusă, important furnizor de materii prime, reprezintă 4% din importuri.