La nivel național, există un număr de 79 de cămine al căror grad de ocupare este de 100%, astfel că spitalele care au fost transformate în cămine pe parcursul acestui an nu vor rămâne neocupate. Până la începutul lunii aprilie, autorități locale solicitaseră includerea a 19 foste spitale în programul de dezvoltare a rețelei de cămine pentru persoane vârstine, totalizând 583 de paturi. Ministerul semnase deja, până la acea dată, șapte contracte, însemând 357 paturi.
Bugetul total pentru derularea acestui program este de 200.000 de lei. Concret, fiecare cămin primește un buiget de 1.411 lei pe lună pentru fiecare beneficiar. Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în aceste cămine plătesc o contribuţie lunară de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere, în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare.
Conform reprezentanților Ministerului Muncii, dacă valoarea contribuției persoanelor  vârstnice îngrijite în cămine nu acoperă costul mediu lunar de întreținere, diferenţa se va plăti de către susţinătorii legali ai acestora al căror venit lunar, pe membru de familie, este mai mare de 600 lei.
Persoanele vârstnice şi susţinători legali care nu au venituri, nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz, în limita hotărâtă de acestea. Având în vedere cele prezentate, consiliile locale sau judeţene hotărăsc cu privire la cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali.