Comparativ, fondul forestier proprietate publică a statului ocupa, în 1990, o suprafaţă totală de 6.341.260 ha. Acest fond forestier proprietate publică a statului s-a diminuat considerabil ca urmare a aplicării legilor de reconstituire a dreptului de proprietate.

Potrivit datelor transmise în urma unei solicitări Capital, Romsilva își propune să investească în acest an, în lucrările de regenerare a pădurilor, 192 de milioane de lei, în creștere față de anul trecut, când au fost alocată suma de 167,4 milioane de lei pentru regenerarea suprafețelor de fond forestier proprietatea publică a statului.

„De asemenea, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva dispune de un buget de investiții de 257,54 milioane de lei, din fonduri proprii, fondul de accesibilizare, alocații de la Bugetul de stat și fonduri din credite externe”, se mai arată în răspunsul transmis Capital.

Sumele sunt prevăzute pentru realizarea următoarelor obiective:
–    înființarea de noi perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații
–    construcția de noi drumuri forestiere
–    reabilitarea unor drumuri forestiere existente
–    lucrări de corectare a torenților
–    reconstrucția ecologică a unor terenuri degradate preluate în administrare
–    investiții în pepiniere silvice
–    investiții în centre de producție
–    investiții în utilaje moderne pentru activitatea de producție
–    investiții în hergheliile de stat
–    investiții în amenajări piscicole și vânătorești.

Regia are circa 17.000 de angajaţi în prezent.

Romsilva administrează şi 12 parcuri naționale cu o suprafață cumulată de 307.461 hectare.