Proprietarii de apartamente trebuie să încheie o polița de asigurare a locuinței

Proprietarii de apartamente și nu numai sunt obligați să încheie o poliță de asigurare a locuinței. Acest aspect este prevăzut în legea 243/2013.

Polița este emisă de către Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID). De asemenea, mai poate fi emisă și de către societățile de asigurare autorizate.

Este important aici de menționat că, dacă o locuință este subiectul unui contract de leasing financiar, este responsabilitatea locatorului să încheie contractul de asigurare obligatorie pentru locuință.

Bloc apartamente
Bloc / SURSA FOTO: freepik.com

Cine are obligația încheierii PAID?

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) a venit cu un ghid în acest sens, în care sunt trecute informații importante pentru proprietarii de locuințe.

Este responsabilitatea proprietarului să încheie contractele de asigurare pentru locuință.

Pentru persoanele fizice care primesc ajutor social, plățile primelor de asigurare sunt efectuate de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială direct în contul PAID, conform prevederilor legale.

Pentru construcțiile cu destinație de locuință aflate în coproprietate, se va încheia un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte. Prima de asigurare va fi plătită separat pentru fiecare locuință.

Se va încheia un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în condominiu.

Atât persoanele fizice, cât și cele juridice au obligația de a-și asigura, împotriva dezastrelor naturale, toate construcțiile cu destinația de locuință din mediul urban sau rural pe care le dețin și care sunt înregistrate în evidențele organelor fiscale.

În timpul controalelor efectuate de autoritățile competente, dovada asigurării obligatorii PAD constă în polița de asigurare PAD.

Bloc
Bloc/SURSA FOTO: Dreamstime

Câți bani se oferă pentru proprietarii de apartamente

Potrivit legislației actuale, prima de asigurare obligatorie este o sumă de bani pe care proprietarul unei locuințe, în calitatea sa de asigurat, sau împuternicitul, contractantul sau reprezentantul său legal o plătesc în vederea încheierii unei polițe de asigurare pentru locuințe.

Suma asigurată obligatorie reprezintă limita maximă a despăgubirii pe care asigurătorul poate să o acorde pentru daunele cauzate construcției în urma producerii unui risc asigurat, în conformitate cu tipul locuinței și prevederile legale.

Suma asigurată este stabilită în lei la cursul de schimb valutar BNR la data încheierii contractului:

 • 20.000 euro pentru locuințele Tip A
 • 10.000 euro pentru cele de Tip B

După fiecare daună, suma asigurată se micșorează cu suma plătită ca despăgubire, iar asigurarea continuă pentru suma rămasă.

După ce PAID plătește o despăgubire, asiguratul poate opta să-și reîntregească suma asigurată, plătind o primă de asigurare proporțională cu despăgubirea primită și perioada rămasă din asigurare, după finalizarea tuturor reparațiilor.

Dacă suma asigurată prevăzută în PAD este atinsă prin plata despăgubirii pentru unul sau mai multe evenimente asigurate, proprietarul trebuie să încheie o nouă asigurare obligatorie, după finalizarea tuturor reparațiilor necesare pentru a satisface cerințele locuirii.

Asigurarea PAD este valabilă pentru 12 luni sau până când construcția nu mai este utilizată ca locuință, cu datele de începere și de încheiere specificate în contract.

Plata primei de asigurare obligatorii se efectuează integral și în avans după cum urmează:

 • Pentru locuințele de Tip A, o primă de asigurare în valoare de 20 euro pe locuință
 • Pentru locuințele de Tip B, o primă de asigurare în valoare de 10 euro pe locuință

Ce riscuri acoperă polița de asigurare obligatorie?

PAID preia în asigurare riscurile pentru locuința asigurată, incluzând anexele, dependințele, dotările și utilitățile structurale legate de clădirea în care se află locuința.

Aceste riscuri includ:

 • cutremurele
 • alunecările de teren
 • inundațiile ca fenomene naturale
 • daunele directe provocate construcțiilor cu destinația de locuință, ca urmare indirectă a producerii celor trei riscuri asigurate

Exemple de daune cauzate de consecințe indirecte includ:

 • incendiul
 • explozia ca urmare a unui cutremur sau alunecări de teren
 • alte situații similare