Înlocuire sobe pe lemne. UE vrea înlocuirea sobele pe lemne până în 2050

Înlocuire sobe pe lemne. România va fi nevoită să elimine sistemele tradiționale de încălzire cu lemne. Ele trebuie înlocuite cu pompe de căldură. Această tehnologie este recunoscută pentru caracterul său regenerabil.

Funcționând după principiul frigiderului, pompele de căldură sunt dispozitive care extrag căldura din mediul exterior. Căldura e apoi transferată în interiorul locuinței. Acestea utilizează căldura ambientală sau energia termică din apele subterane, oferind un randament semnificativ mai mare în comparație cu centralele electrice tradiționale.

Se preconizează că această tehnologie va înlocui gradual sobele ineficiente din toată Uniunea Europeană până în 2050. În ceea ce privește România, se propune ca ponderea surselor regenerabile să crească treptat. Se dorește să se ajungă la un procent de peste 32% până în 2030, și la aproximativ 35% până în 2050.

Implementarea acestui proiect implică necesitatea angajării unui număr semnificativ de instalatori în întreaga Uniune Europeană pentru a instala aceste pompe de căldură. Estimările indică faptul că vor fi necesari aproximativ 750.000 de specialiști în acest domeniu. Cei deja activi în industrie vor trebui să fie supuși unor programe de recalificare și actualizare a competențelor.

Este important să menționăm că în cadrul Uniunii Europene există discuții și pe tema eliminării centralelor care utilizează combustibili fosili.

Acest lucru ar putea avea un impact direct asupra consumatorilor din România, mai ales în contextul în care țara se află în mijlocul unei campanii de extindere a rețelei de gaz metan în zonele locale, cu sprijinul finanțării din programul „Anghel Saligny”.

Se estimează că pentru implementarea pompelor de căldură în Europa vor fi disponibile fonduri europene în valoare de aproximativ 86 de miliarde de euro.

Cum funcționează pompele de căldură și de ce sunt considerate soluții ecologice

Pompele de căldură funcționează prin transferul de căldură dintr-o sursă de temperatură mai scăzută către una mai ridicată, folosind un ciclu termodinamic. Ele utilizează un agent termic. Acesta se evaporă și se condensează într-un circuit închis. El absoarbe căldura din mediul înconjurător și o transferă în interiorul unei locuințe sau a altui spațiu.

Pompele de căldură sunt considerate o soluție ecologică datorită modului în care utilizează surse de energie regenerabile sau nepoluate, cum ar fi aerul, apa sau solul, pentru a genera căldură. Ele extrag căldura din aceste surse naturale și o utilizează eficient pentru încălzirea locuințelor sau a apei calde menajere. Totul, fără a produce emisii de gaze cu efect de seră sau alte poluanți.

În plus, pompele de căldură sunt considerate ecologice și pentru că pot fi integrate în sistemele de încălzire și răcire ale unei locuințe în mod sustenabil. Ele contribuie astfel la reducerea amprentei de carbon și la protejarea mediului înconjurător.