Furnizorii de servicii medicale care fac vaccinări sunt obligați să se înregistreze în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), potrivit unei hotărâri de Guvern, aprobată miercuri, 18 mai, privind aprobarea metodologiei de raportare și a circuitului informațional în Registrul Electronic Național de Vaccinări.

Ministerul Sănătății spune că furnizorii de servicii medicale care fac vaccinări și care nu respectă această regulă riscă să primească amenzi cuprinse între 500 și 5.000 de lei.

Hotărârea de Guvern prevede ca acești furnizori, indiferent dacă sunt de stat sau privați, să se înregistreze în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) pentru a beneficia de date de acces în vederea raportării. Nici casa de asigurări cu care au încheiat contract nu contează, mai spune Ministerul Sănătății.

Ce este RENV

Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) se află în proprietatea și administrarea Institutului Național de Sănătate Publică și este o baza de date a vaccinărilor administrate copiiilor și adolescenților din România, având ca utilizatori maternități, medici de familie și direcții de sănătate publică.

Accesul la datele sistemului se face securizat. La cererea motivată și însoțită de actele doveditoare ale calității, în sistem au acces medicii de familie și maternitățile. În afara acestora, mai au acces persoane desemnate din cadrul direcțiilor județene de sănătate publică și persoanele responsabile de funcționarea și întreținerea aplicației și a bazei de date din cadrul CNSCBT.

Detaliile de funcționare a RENV au fost stabilite prin Ordinul nr. 1234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări. Obligativitatea raportării bolilor și a vaccinărilor efectuate a fost stabilită încă din anul 2000 prin art. 2 din Ordonanța nr. 53/2000.

Drepturile și responsabilitățile instituțiilor medicale (medici de familie, maternități, DSP județene) care accesează RENV:

  • obligația de a nu furniza informații false sau incomplete în aplicație
  • obligația de a nu difuza către persoane neautorizate informațiile la care au acces
  • obligația de a utiliza informațiile din RENV exclusiv în îndeplinirea obligațiilor legale și profesionale privind vaccinarea
  • obligația de a nu copia prin nici un mijloc tehnic baze de date din aplicația RENV
  • obligația de a nu înstrăina parola de acces în aplicație și de a lua măsuri de securitate rezonabile pentru protejarea acesteia
  • dreptul de a solicita acces în aplicație prin transmiterea prin e-mail a unui formular electronic către DSP județean
  • dreptul de a utiliza datele din aplicație pentru a-și îndeplini corect și în termen obligațiile profesionale legate de vaccinare