"În pofida contextului operaţional dificil, Erste Group a înregistrat în primul semestru din 2012 un profit net de 453,6 milioane euro. Acest rezultat a fost influenţat, atât în mod pozitiv cât şi negativ, de factori extraordinari; cu toate acestea, reflectă fundamentul solid al modelului nostru de afaceri", a declarat Andreas Treichl, director general executiv al Erste Group Bank AG.
Potrivit acestuia, continuarea reducerii activelor secundare demonstrează angajamentul pentru operaţiunile principale cu clienţi persoane fizice şi corporate din Europa Centrală şi de Est. "În timp ce am continuat să înregistrăm rezultate stabile în Austria, Republica Cehă şi în Slovacia, ne-am angajat să transformăm subsidiara din România astfel încât să putem profita de oportunităţile de dezvoltare pe termen mediu", a mai afirmat Treichl.

Pe fondul creşterii depozitelor şi investiţiilor în active cu grad ridicat de lichiditate, totalul activelor s-a majorat cu 2,5%, de la 210 miliarde euro la sfârşitul anului 2011, la 215,2 miliarde euro. Raportul credite/depozite s-a îmbunătăţit de la 113,3% la sfârşitul anului 2011, la 109,6% la 30 iunie 2012.

"În pofida reducerii costurilor operaţionale, diminuarea venitului operaţional a condus la scăderea profitului operaţional de la 1.972,5 milioane euro în primul semestru din 2011 la 1.751,3 milioane euro în perioada similară din 2012. Evoluţia venitului operaţional a fost determinată, în principal, de reducerea venitului net din tranzacţionare ca urmare a diminuării câştigurilor din reevaluare. Venitul operaţional s-a situat la 3.638,7 milioane euro în primul semestru din 2012 (S1 2011: 3.898,8 milioane euro). Această diminuare cu 6,7% fost generată de reducerea uşoară a venitului net din dobânzi (cu 1,9%, la 2.651,7 milioane euro), declinul venitului net din taxe şi comisioane (cu 4,5%, la 865,5 milioane euro) şi de venitul net mai redus din tranzacţionare (cu 57,9%, la 121,5 milioane euro). Cheltuielile administrative generale s-au diminuat cu 2,0%, la 1.887,4 milioane euro (S1 2011: 1.926,3 milioane euro). Astfel, raportul cost/venit s-a situat la 51,9% (S1 2011: 49,4%)", scrie în documentul citat.

Rentabilitatea capitalului angajat, respectiv rentabilitatea capitalului ajustată pentru poziţii non-cash, precum amortizarea fondului comercial sau amortizarea lineară aferentă portofoliului de clienţi, a fost de 10,4% în primul semestru din 2012 (valoare ROE raportată: 7,2%), comparativ cu 8,0% în perioada similară din 2011 (valoare ROE raportată: 7,7%).

"Venitul pe actiune (cash) s-a situat în primul semestru din 2012 la valoarea de 1,51 euro (valoare raportată: 0,98 euro), faţă de cea de 1,25 euro înregistrată în primul semestru din 2011 (valoare raportată: 1,20 euro). Totalul activelor s-a majorat cu 2,5% faţă de sfârsitul anului 2011, la 215,2 miliarde euro. O majorare semnificativă a depozitelor clienţilor a condus la plasarea excesului de lichiditate în active financiare cu grad ridicat de lichiditate şi la băncile centrale. Rata solvabilităţii a rămas aproape constantă, la 14,3%, în timp ce activele ponderate la risc s-au diminuat cu 5,1 miliarde euro, la 109,0 miliarde euro. Drept consecinţă, rata solvabilităţii continuă să se situeze la un nivel confortabil peste cerinţele minime legale, de 8,0%", potrivit comunicatului Erste.