Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF), Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Comisia Europeană (CE) au convenit, în luna septembrie a anului trecut, lansarea unui program amplu de evaluare independent a societăților de asigurări din România, în scopul de a consolida încrederea în acest sector.

Asigurătorii care participă la evaluarea independentă dețin cumulat peste 80% din piața autohtonă de profil, se arată într-un comunicat al ASF. 

Exercițiul va fi realizat de către auditori și consultanți independenți, care vor fi coordonați și supravegheați de către un Comitet de Coordonare compus din reprezentanți ai ASF, EIOPA și CE.

Exercițiul BSR și ST este programat a se încheia până la 30 iunie 2015.

Acest proiect vizează evaluarea activelor și pasivelor societăților de asigurare participante și analiza respectării cerințelor de prudențialitate atât în conformitate cu reglementările în vigoare, cât și custandardele prevăzute de Directiva Solvabilitate II, precum şi efectuarea unui test de stres, informează comunicatul citat.

Testarea la stres sau rezistența la şocuri a sectorului de asigurări va fi efectuată folosind standardele stabilite în legislația Solvabilitate II ( Solvency II ) și va constitui un exercițiu relevant atât pentru asigurători, cât și pentru ASF, în vederea implementării noilor reglementări privind regimul de solvabilitate, de la 1 ianuarie 2016. Data de referință utilizată în acest exercițiu este 30 iunie 2014.

În vederea realizării acestui proiect, ASF a demarat o procedură de licitație on-line prin publicarea în Sistemul de Achiziții Electronice (SEAP) a anunțului de participare, în vederea depunerii de candidaturi. Procedura de achiziție, începută pe data de 14.11.2014, a fost structurată pe 15 loturi dintre care 13 loturi pentru atribuirea contractelor de achiziție privind serviciile de evaluare a bilanțurilor pentru 13 societăți de asigurare, un lot pentru atribuirea contractului privind efectuarea testului de stres și calculul cerințelor de prudențialitate și un lot pentru serviciile de management al proiectului BSR.

În urma procesului de evaluare a ofertelor depuse, comisia special constituită în acest sens, la nivelul ASF, a desemnat următorii câștigători:

– lotul 1 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la ASTRA S.A.) – S.C. Mazars Romania SRL;

– lotul 2 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la ALLIANTZ TIRIAC ASIGURĂRI S.A) – S.C. Ernst&YoungAssurance Services S.R.L.;

– lotul 3 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A) – S.C. Mazars Romania SRL;

– lotul 4 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la GROUPAMA ASIGURARI S.A.) – S.C. Ernst&YoungAssurance Services S.R.L.;

– lotul 5 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la UNIQA ASIGURĂRI S.A) – S.C. Ernst&YoungAssurance Services S.R.L.;

– lotul 6 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la ING ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.) – S.C. Deloitte Audit S.R.L;

– lotul 7 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A) – S.C. Ernst&Young Assurance Services S.R.L.;

– lotul 8 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.) – S.C. KPMG Audit S.R.L.;

– lotul 9 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la CARPATICA ASIG S.A) – S.C. Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L.;

– lotul 10 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la GENERALI ROMÂNIA S.A.) – S.C. Mazars Romania S.R.L;

– lotul 11 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la PAID – POOL – ul de ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE) – S.C. Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L.;

– lotul 12 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la AXA LIFE INSURANCE S.A. )– S.C. KPMG Audit S.R.L.;

– lotul 13 (Contract de consultanță privind evaluarea activelor și pasivelor la COMPANIA DE ASIGURĂRI REASIGURĂRI EXIM ROMANIA) – S.C. Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L.;

– lotul 14 (Contract de consultanță privind efectuarea testului de stres și evaluarea condițiilorde prudențialitate în cadrul exercițiului BSR)– S.C. Milliman S.R.L.;

– lotul 15 (Contract de consultanță privind managementul Proiectului) – nu s-a depus nicio ofertă – lot anulat.

Exercițiul BSR și ST se realizează ca urmare a misiunii comune a Fondului Monetar Internațional (FMI) și Comisiei Europene, care s-a desfășurat în București în iunie 2014 (MEMO/14/420), și care a avut loc în contextul celei de-a treia evaluări a aranjamentului Stand-by încheiat cu FMI și a primei evaluări din programul preventiv de sprijin al balanței de plăți încheiat între România și Uniunea Europeană. Pentru menținerea stabilității sistemului de asigurări și creşterea încrederii în produsele de asigurare, ca urmare a rezultatelor exercițiului BSR și ST, în cazul în care va fi necesar, societățile de asigurare participante trebuie să ia măsuri pentru a-și restabili sau îmbunătăți poziția lor financiară în timp util. În acest sens, Consiliul ASF a aprobat condițiile și criteriile pe baza cărora rezultatele exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor și ale testului de stres vor conduce la adoptarea de măsuri de supraveghere, inclusiv în ceea ce privește adecvarea capitalului, termenele impuse societăților de asigurare participante pentru a implementa măsurile impuse, precum și modul de monitorizare a conformării societăților de asigurare participante cu măsurile impuse.