Ministerul Economiei a publicat proiectul de hotărâre pentru modificarea strategiei de vânzare a unor acțiuni emise de Transelectrica, decizia fiind de scoatere la vânzare a unui pachet suplimentar de 15% dintre acțiunile existente ale companiei. Ministerul deține încă un pachet de 73,68% din capitalul social al transportatorului de energie electrică, pachet care va fi diminuat suplimentar peste cei 15% printr-o majorare de capital social la care a anunțat că nu va participa.
Free-floatul companiei (numărul de acțiuni libere la tranzacționare) va crește astfel de la 12,8%, cât este în prezent, până la circa 35%. Cele două oferte vor fi derulate în paralel, termenul limită pentru finalizarea acțiunilor fiind finele acestui an. „Majorarea capitalului social prin ofertă publică primară se va realiza cu respectarea dreptului preferențial de subscriere al acționarilor privați existenți ai Transelectrica. Ministerul Economiei renunță la dreptul de referință privind subscrierea, iar prețul acțiunilor va fi stabilit ulterior prin hotărâre de guvern”, spune Horia Hăhăianu, director general al companiei.
Fondurile care vor fi atrase prin oferta primară de vânzare, adică prin majorarea de capital social, vor fi utilizate pentru finanțarea programului de investiții al Transelectrica, având ca destinație lucrări de întreținere și extindere a rețelei de transport. Majorarea capitalului va permite și creșterea plafonului de îndatorare al companiei, adică atragerea sumelor necesare investițiilor programate pentru următorii ani.
Transelectrica are o capitalizare de 1,66 miliarde lei, prețul unei acțiuni crescând cu 17% în acest an, ajungând până la 22,7 lei. În primul trimestru al acestui an, compania a înregistrat o cifră de afaceri netă de 750,8 milioane lei, în creștere de la 695 milioane lei în aceeași perioadă a anului trecut, iar profitul net s-a ridicat la 160,9 milioane lei, în urcare de 50,4 milioane lei anul trecut.