Numirea candidaţilor s-a făcut la propunerea acţionarului, statul român, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Procedura de selecţie a fost realizată de către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, în baza OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în lunile martie – iunie 2016. 

"Prin completarea acestor două poziţii, finalizăm prima etapă a selecţiei membrilor în Consiliile de Administraţie şi de Supraveghere la primele cinci companii din Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. În perioada mai – august 2016, am selectat 18 noi administratori, din peste 300 de aplicanţi, pe baza unor criterii de competenţă, experienţă profesională şi integritate. Avem încredere că acest proces va fi continuat în perioada care urmează la toate societăţile unde statul este acţionar. În acest moment, există toate instrumentele necesare pentru aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă în întreprinderile de stat – mă refer la Memorandumul privind participarea statului în economie, care conţine orientări privind administrarea participaţiilor statului în întreprinderile publice, precum şi rolul şi aşteptările statului, ca proprietar, cât şi OUG 109/2011, ale cărei norme vor fi aprobate şi publicate în perioada imediat următoare", a declarat Sorana Baciu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

În perioada următoare, după acceptarea expresă a mandatului de către noii membri, se vor derula procedurile legale de înregistrare la Registrul Comerţului şi de semnare a contractului de mandat de către administratorii aleşi. 

În cadrul procesului de recrutare, experţii au centralizat 48 de dosare de aplicaţie (în medie 24/poziţie vacantă) aparţinând unor candidaţi cu experienţă, pregătire şi competenţe diferite. Numărul mare de candidaţi a permis realizarea unei selecţii riguroase, care să ţină cont, printre altele, de necesitatea numirii în funcţie a unor profesionişti care, împreună, să acopere o arie cât mai mare de expertiză, se mai arată în comunicatul ministerului. 

"În prioritizarea competenţelor căutate la candidaţi s-a folosit instrumentul TRANSEARCH Orxestra Method, care ajută la identificarea elementelor de cultură organizaţională, leadership, echipă şi performanţă, oferind astfel o perspectivă unică şi complexă asupra profilului candidatului căutat. Ţinând cont de faptul că în cadrul Transelectrica a fost necesară o completare a actualului Consiliu de Supraveghere cu doi membri, s-a concluzionat că experienţa a doi profesionişti în domeniile audit şi risk management este necesară în cadrul Consiliului de Supraveghere", se mai arată în comunicat. 

În urma interviurilor cu fiecare dintre candidaţii participanţi la procedura de recrutare, au fost selectaţi 13 candidaţi. 

Experţii în recrutare au selectat în final doi candidaţi, care au fost propuşi pentru poziţia de membri în Consiliul de Supraveghere al societăţii. 

Dorin Alexandru Badea are o experienţă profesională de peste 15 ani în domeniile bancar, audit şi risk management, dintre care 10 ani în funcţii de conducere, experienţă acumulată în companii precum UniCredit Ţiriac Bank, Atrium Capital, Banca Româna de Credite şi Investiţii. În prezent, este director executiv al Diviziei Trezorerie şi Pieţe Financiare la Banca de Export Import a României – Eximbank. 

Manuel Costescu are o experienţă profesională de peste 17 ani în domenii precum: audit şi risk management, banking, companii de consultanţă – McKinsey and Company, The Brattle Group. Din februarie 2016, este secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, responsabil pentru Comerţ exterior şi Investiţii străine. Deţine un MBA obţinut în anul 2005 la Institutul de Tehnologie – MIT Sloan School of Management Cambridge. A obţinut diploma de licenţă în economie la Brandeis University în anul 1999, iar în anul 2005 a absolvit un Master în Economie la Harvard University – Kennedy School of Government, Cambridge – MPA Dezvoltare internaţională. 

Agerpres