Compania Transelectrica, operatorul național de transport de energie electrică din România, a fost amendată cu 2,4 milioane de lei de către ANRE pentru încălcarea unui regulament european referitor la furnizarea de informații, scrie economica.net. Mai precis, este vorba despre şapte contravenţii, sancţionate cu amenzi în cuantum total de 2,4 milioane de lei.

Într-un comunicat transmis Bursei de Valori de la Bucuresti, Transelectrica precizează:

„Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor asupra faptului că în data de 27 august 2019 ANRE a emis procesul verbal de constatare şi sancţionare nr. 74109 prin care a stabilit sancţionarea Companiei, în conformitate cu art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. c) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, pentru nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem a obligaţiilor prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, pentru un număr de şapte contravenţii cu amendă în cuantum total de 2.400.000 lei, Compania având posibilitatea să achite în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii totale prevăzute de actul normativ, în cuantum de 70.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 94 din Legea Energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Compania va analiza motivaţia prezentată în cadrul respectivului proces-verbal în vederea exercitării dreptului de a contesta în instanţă eventualele neregularităţi existente în cadrul acestuia.”

Articolul 15 din Regulamentul Comisiei Europene, partea referitoare la operatorii de transport și sistem, conţine următoarele:

1) Operatorii de transport și de sistem pun în aplicare mecanisme de coordonare și schimb de informaţii pentru a garanta siguranţa reţelelor în contextul gestionării congestiei reţelelor.

(2) Standardele de siguranţă, de exploatare și de planificare utilizate de către operatorii de transport și de sistem trebuie să fie făcute publice. Informaţiile publicate trebuie să includă o schemă generală pentru calculul capacităţii totale de transfer și al marjei de fiabilitate a transportului, pe baza caracteristicilor electrice și fizice ale reţelei. Aceste scheme trebuie să fie supuse aprobării autorităţilor de reglementare.

(3) Operatorii de transport și de sistem publică estimări ale capacităţii de transfer disponibile în fiecare zi, indicând orice capacitate de transfer care este deja rezervată. Aceste publicări se fac la intervale specifice, înainte de data transportului, și includ, în toate cazurile, estimări cu o săptămână înainte și cu o lună înainte, precum și indicarea cantitativă a fiabilităţii scontate a capacităţii disponibile.

(4) Operatorii de transport și de sistem publică datele pertinente cu privire la cererea prognozată agregată și la cererea reală, la disponibilitatea și utilizarea reală a activelor de producere și de consum, la disponibilitatea și utilizarea reţelei și a interconexiunilor, precum și la energia de echilibrare și la capacitatea de rezervă. În privinţa disponibilităţii și a utilizării reale a unităţilor mici de producere și de sarcină, se pot utiliza date estimative agregate.