Prin sentinţa 2841 pronunţată miercuri 20 aprilie 2016 de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 22371/3/2013, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea Alpiq Romindustries de acordare a unor despăgubiri de 398 milioane lei pentru denunţarea de către administratorul judiciar Euro Insol a contractului nr. 39CE/29.11.2004. Traderul de energie a fost obligat şi la suportarea cheltuielilor de judecată în sumă de 91.052 lei, reprezentând onorarii avocaţi şi experţi. Acest trader de energie a mai pierdut un proces cu Hidroelectrica în luna februarie, când, prin sentinţa 1040 din 12 februarie 2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul 36549/3/2012, i-au fost respinse despăgubiri de 527 milioane lei, solicitate pentru nelivrarea întregii cantităţi de energie în perioada de seceta hidrologică din 2011 – 2012.

Contractul cu Alpiq Romindustries a generat doar în perioada 2006 – 31 Mai 2012 o pierdere de 422 milioane lei, astfel cum a constatat administratorul judiciar Euro Insol în Raportul privind cauzele care au condus la starea de insolvenţă a societăţii. Din energia disponibilizată prin denunţarea acestui contract păgubos, Hidroelectrica a obţinut doar în perioada august 2012 – decembrie 2015 venituri suplimentare de peste 220 milioane lei.

De asemenea, Hidroelectrica a câştigat şi procesul cu producătorul de electrozi siderurgici Elsid S.A. Titu, care a solicitat la deschiderea procedurii, despăgubiri în cuantum de 13 milioane lei pentru diminuarea cantităţii de energie livrată de către Hidroelectrica în perioada septembrie 2011 – aprilie 2012 datorită aplicării clauzei de forţă majoră. Menţionăm că Elsid a avut cel mai avantajos contract de vânzare-cumpărare energie încheiat de băieţii deştepţi cu Hidroelectrica. Mai concret, preţul plătit de Elsid în 2012 pe 1 MWh era de 103 lei, în timp ce preţul de cost al Hidroelectrica pe 1 MWh era de 184 lei iar preţul de vânzare în piaţă era de peste 220 lei.