Comisiile parlamentare au aprobat bugetul cu menţiunea ca sumele prevăzute pentru creditele bugetare să fie repartizate în prima jumătate a anului pentru a fi plătite salariile.

Potrivit proiectului de buget, la capitolul cheltuieli de personal este prevăzută suma de 235.062 mii lei. Numărul posturilor finanţate de la buget este de 1.895, din care 412 sunt funcţii de demnitate publică alese, 695 funcţii publice contractuale, iar 110 posturi au fost prevăzute pentru activităţile finanţate din venituri proprii.

Pentru bunuri şi servicii deputaţii au prevăzută o sumă de 67.084.000 lei şi 38.056.000 lei, sumă necesară pentru activităţi nefinanciare, între care, pentru lucrări de construcţii – 884.000 lei, pentru dotări – 7.905.000 lei, pentru reparaţii capitale – 27.887.000 lei.

SURSA: Agerpres