Departamentul de Stat al SUA a publicat ieri raportul anual privind situaţia drepturilor omului în lume, în 2008. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE) „din analiza preliminară a raportului, Departamentul de Stat SUA menţionează atât  progresele înregistrate de România, cât şi o serie de evaluări critice, informaţiile pe baza cărora sunt făcute aceste aprecieri provenind dintr-un inventar de situaţii individuale”.

 

Raportul defineşte România ca democraţie constituţională, iar procesul electoral este evaluat ca liber şi democratic. “Se apreciază faptul că autorităţile române respectă în general drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi că legislaţia română nu permite abuzurile în domeniul drepturilor omului, aspect reflectat şi în practica generală a autorităţilor. Se menţionează, printre altele, faptul că: autorităţile au păstrat controlul civil asupra structurilor de forţă; nu există acţiuni arbitrare sau ilegale ale autorităţilor în ceea ce priveşte dreptul la viaţă”, se arată într-un comunicat remis de MAE.  

 

Deşi sunt semnalate încă anumite probleme, Departamentul de Stat al SUA remarcă  îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în unele facilităţi, inclusiv acţiuni ale autorităţilor în parteneriat cu ONG-urile; continuarea reformei poliţiei; creşterea numărului de înţelegeri amiabile încheiate de Agentul guvernamental pentru CEDO cu reclamanţi în procesele din faţa instanţei de la Strasbourg; respectarea generală a libertăţii de expresie, inclusiv pe internet, şi a libertăţii presei, a libertăţii întrunirilor şi a libertăţii de asociere, a libertăţii de conştiinţă; eforturile guvernului în privinţa protecţiei refugiaţilor (fiind menţionat ca exemplu pozitiv Centrul de tranzit de urgenţă de la Timişoara).

 

Principalele aspecte critice se referă la condiţiile din închisori, unele abuzuri ale poliţiei, ritmul lent de restituire a proprietăţilor (inclusiv ale comunităţilor religioase), încrederea publică în capacitatea puterii judecătoreşti de aplicare imparţială a legii, combaterea corupţiei, unele prevederi ale legii cultelor, discriminarea de la nivelul societăţii faţă de anumite categorii de persoane (femei, copii, persoane cu dizabilităţi, minorităţile sexuale).

 

Există şi anumite puncte în care informaţiile apar ca fiind neactualizate. De exemplu, referitor la libertatea de expresie, se poate remarca faptul că, în anul 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că statul român nu a încălcat libertatea de expresie, chiar în condiţiile aplicării unor sancţiuni în dreptul intern.

În replică, Ministerul Afacerilor Externe, declară că “va semnala instituţiilor publice responsabile situaţiile critice indicate de Raport. MAE are întreaga disponibilitate de a coopera cu autorităţile SUA pentru prezentarea punctului de vedere al autorităţilor române faţă de situaţiile descrise în Raport”.

 

Sursa: MAE