În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, exporturile FOB au însumat 46,597 miliarde de euro, iar importurile CIF 55,485 miliarde de euro.

În luna septembrie 2017, exporturile FOB au fost de 5,558 miliarde de euro, iar importurile CIF au fost de 6,576 miliarde de euro, rezultând un deficit de 1,018 miliarde de euro. Faţă de luna septembrie 2016, exporturile din luna septembrie 2017 au crescut cu 6%, iar importurile s-au majorat cu 9,2%.

Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în primele nouă luni din acest an a fost de 35,365 miliarde de euro la expedieri şi de 42,108 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 75,9% atât din total exporturi cât şi din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri s-a cifrat la 11,232 miliarde de euro la exporturi şi de 13,376 miliarde de euro la importuri, reprezentând 24,1% atât din total exporturi cât şi din total importuri.

În perioada ianuarie – septembrie, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,6% la export şi 37,1% la import) şi alte produse manufacturate (33,6% la export şi respectiv 30,9% la import).

Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional. AGERPRES